Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Missbruk och beroende

Information om missbruk och beroende från Ale kommun på teckenspråk.

Det här tecknar han i filmen:

Har du problem med missbruk, är beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det?

För att komma tillrätta med dina problem med alkohol och/eller droger finns olika möjligheter att få hjälp i Ale kommun. Personalen i de olika verksamheterna som du kan vända dig till har tystnadsplikt.

Vuxenenheten vänder sig till vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik. Socialsekreterarna arbetar med att handlägga och fatta beslut om ansökningar/anmälningar av vård och behandling. Dit kan du också vända dig för att få kuratorssamtal som rör beroendeproblematik och drogtest.

Du kan även kontakta vår kurator för råd och stöd. Dit kan du även vända dig anonymt om du är orolig för någon närstående person och behöver ha någon att rådgöra med.

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din handläggare på Vuxenenheten.

Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan. Klicka på kontakt till höger.

Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Vi arbetar också med ungdomar i vår öppenvård (kuratorsverksamhet). För att få hjälp med missbruks- beroenderelaterade frågor om du är under 18 år så vänder du dig till Barn- och ungdomsenheten på tel 0303 -330 379.

Akut hjälp

Socialjouren i Göteborg är Socialtjänsten i Ales jourverksamhet utanför kontorstid. De har öppet dygnet runt årets alla dagar. Där arbetar socialsekreterare med akuta sociala insatser. Du når dem på telefon 031-365 87 00

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   > Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den