Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Leader Längs Göta älv

Leader Längs Göta Älv är en del av landsbygdsprogrammet 2014–2020 och finansieras från Jordbruksfonden, Socialfonden och Regionalfonden. Projektet ska syfta till att skapa en levande landsbygd inom kommunerna Ale, Lilla Edet, delar av Vänersborg och Trollhättan (stadskärnorna ingår inte) samt stadsdelarna Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg.

Leader är en arbetsmetod för samverkan mellan olika aktörer inom området som gör det möjligt för föreningar, företag och offentlig sektor att söka stöd för att arbeta med lokal utveckling utifrån identifierade behov.

Leader Längs Göta Älvs övergripande mål är:

  • Ett område som syns och engagerar.
  • Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande.
  • Hållbar produktion och/eller konsumtion.
  • Minskad segregation och utanförskap inom och mellan stad och landsbygd.

Läs mer om Leader Längs Göta älvs utvecklingsstrategi på Leaders egen webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den