Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Leader Göta älv och Säveån

Leader stödjer projekt med lokalförankring, initiativkraft och engagemang. Grundtanken är att utveckling bäst och effektivast görs av de som bor och verkar på platsen. Invånare i lokalsamhället samlas kring en idé för att tillsammans arbeta med det som de tycker är viktigt. Arbetsmetoden ger i sin tur förutsättningar till hållbara och attraktiva områden. LEADER är en möjlighet att finansiera och utveckla projektidéer.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av en plats genomförs mest effektivt av de som bor och verkar där. Eftersom de lokala aktörerna vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

För att säkerställa ett lokalt fokus drivs leadermetoden i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns 40 leaderområden i Sverige. Ale kommun ingår i området Göta älv och Säveån. Övriga kommuner som hör till området är Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Lerum och Vänersborg. Varje område tar fram en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för budgeten. Leader finansieras av pengar från EU jordbruksfond, svenska staten och kommuner.

Boende och verksamma inom området kan söka pengar för att driva projekt. Projekt som beviljas stöd ska bidra till att målen i utvecklingsstrategin kan nås. Varje leaderprojekt kan således ses som en pusselbit som tillsammans med alla andra projekt bidrar till att områdets mål och vision uppfylls.

Läs mer om stödet och om hur en ansökan görs på Leader Göta Älv och Säveåns webbsida. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den