Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

SAYouth

SAYouth är ett internationellt projekt som vill öka ungdomar möjlighet till inflytande och påverkan i samhället. Projektet riktar sig till dem som arbetar med unga så att de kan vara med och påverka samhällsbeslut. Ungdomar ska hitta vägar för att ha inflytande i samhället och samtidigt lära sig mer om demokrati, delaktighet och engagemang.

Ungdomsdemokrati

Projektet kommer att arbeta för en ökad dialogen mellan ungdomar och myndigheter lokalt och internationellt. De som arbetar med ungdomar kommer att utveckla metoder för kommunikation mellan ungdomar och beslutfattare. En viktig del är också att öka kunskapen om demokrati, både lokalt och internationellt. Meningen är att skapa en känsla av tillhörighet till offentliga institutioner så att det blir lättare att ta kontakt. Ett aktivt deltagande i samhället och föreningslivet ska uppmuntras och stödjas. Ungdomar med en annan etnisk bakgrund ska också engageras i arbetet.

Resultat

Genom projektet kommer kunskap om olika modeller för ungdomsdemokrati i Europa att öka. Det kommer också att ske ett utbyte av erfarenheter om hur man kan få fler unga att engagera sig i samhällsfrågor. Arbetet sker i samarbete med internationella partners vilket ökar förståelsen och känslan av att vara en del av Europa och EU.

Det är också ett tillfälle att skapa nätverk med internationella partners, lokalt föreningsliv och andra som är intresserade av frågorna. Dessa nätverk kan spela en framtida roll för att utveckla demokratiarbete. En ambition är att ta fram ett digitalt verktyg så att det går lätt att följa vad som händer inom projektet.

Europa för medborgarna

Projektet finansieras av ett EU-program som heter ”Europa för medborgarna” och syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid.

Följ länken och läs mer om programmet. https://www.mucf.se/europa-medborgarna Länk till annan webbplats.

Partners

Totalt kommer det att genomföras 10 olika möten både lokalt och internationellt. Vid två tillfällen genomförs internationella konferenser om demokratifrågor. Vid de lokala sammankomsterna finns möjligheter för unga att delta liksom andra som är engagerade i att öka ungas inflytande i samhället.

Nio olika partners deltar från sju olika länder. Det är i huvudsak kommuner men även regionala organisationer och nätverk. Det som förenar är att alla vill öka ungdomars möjlighet till inflytande i samhället och att vi alla är en del av EU.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den