Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Styrgrupp för partnerskapet

Sedan januari 2018 pågår ett 3-parts samarbetsprojekt med Budesti i Moldavien och Ghanzi District Council i Botswana. Projektets syfte är att minska den problematiska frånvaron i skolorna.

Första styrgruppsmöte 2020 genomfördes i Budesti 4 - 7 mars. Styrgruppen träffade då alla professioner som arbetar med att minska skolfrånvaron i Budestis skolor. Bland annat möttes lärare som berättade hur man arbetar med att ta fram riskprofiler för att snabbt kunna sätta in åtgärder när ett barn riskerar att öka frånvaron i skolan. På agendan stod också ett besök hos den svenska ambassaden i Chisinau. Det andra styrgruppsmötet hösten 2020 kunde på grund av pandemin inte genomföras enligt plan. Istället hade styrgruppen ett digitalt möte. Den 24 september 2021 hölls ett avslutande möte digitalt.

Styrgruppen står utanför den svenska ambassaden i Chisinau

Foto: Ale kommun

Enligt ICLDs riktlinjer ska parterna bilda en gemensam styrgrupp för partnerskapet. I denna styrgrupp ska företrädare för den politiska majoriteten och oppositionen samt ledande tjänstemän från alla tre parter ingå. Styrgruppen i det utvidgade partnerskapet hade sitt första möte i slutet på februari i Gaborone, Botswana. I samband med besöket i Gaborone träffade styrgruppen Utbildningsministern, Civilministern, EU-delegationen för Botswana och SADC samt Kommunförbundet i Botswana (BALA). Syften med dessa möten var att förankra projektet på nationell nivå.

Under 2019 hade styrgruppen 2 möten. Det första 9-12 april i Ale handlade mycket om social hållbarhet. Årets andra möte ägde rum 17-24 november i Ghanzi där styrgruppen träffade den regionala utbildningsdirektören och besökte ett antal skolor i distriktet.

Styrgruppens andra möte 2018 ägde rum i oktober i Budesti och Moldaviens huvudstad Chisinau. Även här förankrades projektet och partnerskapet på nationell nivå i möten med bland andra Utbildningsministern, State Chancellary, Council of Europe, Moldaviens Kommunalförbund, East Europe Foundation och den svenska ambassadören.

Dåvarande kommunalråd Paula Örn talar till elever på Itekeng grundskola i Ghanzi

Foto: Ale kommun

Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en lokal förankring. Genom att företrädare för såväl majoritet som opposition är representerade säkerställs långsiktigheten i samarbetet. 

Inom styrgruppsprojektet genomförs två ömsesidiga besök årligen. Vid  styrgruppsmötet i Ghanzi i november 2014 fokuserade styrgruppen två huvudområden. Det första handlade om respektive lands valsystem och hur ledamöter nomineras och tillsätts. Det andra handlade om utbildningsväsendet där studiebesök genomfördes på "St Annas Preschool", grundskolan "Itekeng JSS" samt gymnasieskolan "Ghanzi Senior Secondary School".

Hela styrgruppen sitter i konferensrummet i Ghanzi

Foto: Ale kommun

Vid styrgruppsmötet 26-30 maj 2015 utbyttes bland annat erfarenheter inom ungdomsdemokrati och sophantering och återvinning. Företrädare för organisationen "Star for Life" presenterade sin verksamhet och förutsättningar för att eventuellt testa Star for Life metoden i Botswana diskuterades. Star for Life har som vision att motivera och inspirera ungdomar till bättre liv och en ökad framtidstro. Ungdomar stimuleras att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa. I Sydafrika och Namibia används programmet för att minska spridningen av hiv och aids.

Musiker i Triple & Touche spelar musik från Star for Life projektet för styrgruppen

Foto: Ale kommun

23-26 november 2015 möttes Ales och Ghanzis styrgrupp i Ghanzi. Diskussionerna handlade bland annat om problem med många "drop outs" in Ghanzis skolor och eventuella möjligheter att testa Star for Life metoden på några skolor i Ghanzi. Styrgruppen var också med vid ett stort medborgardialogsmöte i New Xade. Även medborgardialogen handlade om problematiken med drop outs.

9 - 12 maj 2016 möttes styrgruppen i Ale kommun. På agendan fanns svensk folkbildning samt studiecirkelverksamhet, uppföljning av pågående och kommande projekt samt diskussioner om vårt samarbete i styrgruppen.

medlemmar i styrgruppen står utanför kommunhuset i Nödinge

Foto: Ale kommun

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den