Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Projekt medborgardialog

Medborgardialogsprojektet i samverkan mellan Ale och Ghanzi avslutades i december 2017. Båda kommuner fortsätter dock att utveckla formerna för medborgardialog på hemmaplan.

En nyligen publicerad forskningsrapport från Förvaltningshögskolan i Göteborg, visar att Ale kommun och Ghanzi i Botswana har mycket att lära av varandra när det gäller att utveckla medborgardialog. Studien visar att kunskapsutbyte och ömsesidigt lärande inte behöver innebära att det är samma typ av kunskap som deltagarna förvärvar. Vad olika personer lär sig beror på vad de har behov av att lära. I båda fallen sker utveckling men inom olika områden och på olika sätt.
Kerstin Bartholdsson är fil dr i offentlig förvaltning och verksam som forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan, Göteborg Universitet. 

Läs rapporten "Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana" på Förvaltningshögskolans hemsida. Länk till annan webbplats.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har i december 2014 beviljat vår ansökan om stöd för ett projekt med syftet att utveckla medborgardialogen i både Ale och Ghanzi.

Projektet är del av det kommunala partnerskapet mellan Ale och Ghanzi och genomfördes under 2015 - 2017. I en förstudie som genomfördes av projektgrupper från Ghanzi och Ale har ett antal analyser gjorts som har lett till en aktivitetsplan för projektet. Analyserna som genomfördes var bland annat problemanalyser, målanalyser, omvärldsanalyser, intressentanalyser och riskanalyser.

Ett första projektmöte genomfördes 11-15 mars 2015 i Ghanzi, Botswana. På programmet stod besök i två avlägsna byar i distriktet, New Xadi och D'kar. I New Xade besökte projektgruppen grundskolan, polisen, vårdcentralen och träffade distriktets socialarbetare samt företrädare för skolans föräldraförening. I D'kar besökte vi två förskolor.
I Ghanzi city hade vi ett möte med utbildningsdepartementets representant för att diskutera skolväsendet och vilka utmaningar man står inför vad gäller så kallade drop outs.

Det andra mötet inom projektet genomfördes 26-30 oktober 2015 i Ale. Här hade vi bland annat en informationsdag om Folkbildning och studiecirklar i Sverige, informerade om vårt drogförebyggande arbete och genomförde en workshop om framtida aktiviteter i projektet.

ett barn dansar medan de andra barnen sitter i en ring och klappar händerna

Foto: Ale kommun

I samband med projektmötet i Ghanzi i mars 2016 lanserades medborgar dialog som metod i en av byarna i Ghanzi Distriktet, i New Xade. Ceremonin började med en åsnevagnsparad genom byn kl. 6 på morgonen. Hela byn deltog, skolan, föreningar, den politiska ledningen och många ditresta representanter för regionala myndigheter. Ministern för landsbygdsutveckling och lokala myndigheter invigningstalade. I sitt tal tackade han ICLD och Ale kommun för att vi tillsammans med tjänstemän i Ghanzi har implementerat nya former för medborgardialog i Ghanzi. Ministern sa också att Ghanzi kommer vara ett gott exempel i landet när medborgardialog införs i andra kommuner i landet. Citat Hon. Slumber Tsogwane, minister of local government and rural development: "I fully support dialogues and not only in Ghanzi District but in other areas of our country. We need to reach out to the elderly members of our society through this initiative as much as we engage with school going children when formulating policies that affect them. This is an important fabric for local governance and it should be well natured in our great and exemplary democratic nations of Botswana and Sweden." 

Bybona samlas bakom medborgardialogs skylten

Foto: Ale kommun

Den 30:e november 2016 lanserades medborgardialog som metod för hållbar utveckling också i byn Qabo. Dialogen handlade här om vattenförsörjningen på landsbygden.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den