Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

Ale kommuns befolkning ökade under 2020 från 31 402 invånare till 31 868, vilket innebär en befolkningsökning på 466 personer och en procentuell ökning på 1,48 procent.

Befolkningsutveckling

Det är framförallt inflyttningen och ett positivt födelseöverskott som har fortsatt att driva folkökningen. Den ort som ökade mest var Älvängen med 245 invånare, vilket är mer än halva befolkningsförändringen 2020. Det norra delar av Ale växer allt mer.

Nedan på denna sidan du se förändringen under 2020 och det officiella siffrorna per ort. Längst mer finns en tjänst för jämförelse mellan kommuner från Statistiska centralbyrån (SCB).

Om du vill ha mer information och statistik kring Ales orter, veckovisstatistik och beräknad framtida utveckling, kan du klicka här för att komma till en interaktiv rapport.

Befolkningsstatistik fördelat per samhälle

2020-12-31 Källa: SCB

Orter

Folkbokförda

Män

Kvinnor

Surte

3 297

1 711

1 586

Bohus

3 315

1 695

1 620

Nödinge

6 081

3 049

3 032

Nol

3 516

1 788

1 728

Alafors

2 168

1 113

1 055

Starrkärr, Kilanda och Ryd

1 971

1 015

956

Älvängen

6 250

3 158

3 092

Skepplanda

3 349

1 718

1 631

Hålanda

1 087

565

522

Alvhem

803

421

382

Restförda

31*

23*

8*

Ale kommun

31 868

16 256

15 612

*Personer folkbokförda i kommunen, men som inte kunnat tilldelats en geografisk tillhörighet

Befolkningsförändringar under 2020

Total förändring

466

Födda

367

Döda

238

Födelseöverskott

129

Inflyttade

2 282

Utflyttade

1 955

Flyttningsnetto

327

Justering

10

Kommunfakta från SCB

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) nyckeltal kring varje kommun i Sverige. Med en enda sökning får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning.

  1. Du kommer till SCB:s sida genom att klicka på denna länk Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den