Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

FAQ Trafik & gator

FAQ betyder frequently asked questions, alltså frågor som ställs ofta. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar ställas till Ale kommun.


Klicka dig vidare på det område som du har frågor om. Om du inte hittar svar på din fråga så kan du söka vidare på hemsidan, använd vår sökmotor,länk till annan webbplats eller kontakta oss på telefon 0303-70 30 00, så får du hjälp att besvara din fråga

Varför har den fått en ny sträckning?

Det är nästa fas i projektet som innebär test av eldrivna matarbussar som kan gå närmare fler typer av bostadsområden. Det är också viktigt att få in kollektivtrafik direkt när ett nytt område, som Kronogården, byggs. Du kan se den nya sträckningen och tidtabellen på ale.se/elbuss

Varför går den inte tidigare/senare på dygnet och endast åt ena hållet?

Det finns bara en elbuss i dagsläget, därför kan vi inte köra varken mitt på dagen, eller åt båda hållen. Bussen behöver laddas mitt på dagen. Att det finns bara en buss beror på att detta är ett testprojekt under en begränsad period (1 år i taget) och alltså inte en del av den ordinarie trafik.

Från och med 17 juni 2019 kommer Älvan att gå i Västtrafiks regi. Det innebär att den kommer att gå hela dagen och ansluta till varje pendeltåg mot Göteborg på förmiddagen och från Gbg på eftermiddagen.

Varför finns den bara i Älvängen?

Det är ett testprojekt för att undersöka intresset för en liten och tyst matarbuss i bostadsområdet samt att testa den nya eltekniken.

Från och med 17 juni 2019 kommer det också att finnas en matarbuss i centrala Nödinge som trafikeras med elbussar. Även i Alafors kommer tätortsslingan, buss 403, att trafikeras av en elbuss vid flera av avgångarna.

Vad kostar det att åka?

Fram till den 16 juni 2019 åker du åker med utan kostnad. Inget kort behövs.

Från och med 17 juni 2019 kommer Älvan att ingå i Västtrafiks ordinarie utbud och ingå i deras taxesystem.

Varför har inte Västtrafik tidtabellen?

Från och med 17 juni 2019 kommer tidtabellen ligga i reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.

Varför går inte bussen på helgerna?

Från och med 17 juni 2019 kommer Älvan även gå på helgerna.

Hur länge pågår projektet?

Projektet löper ett år i taget och fortsätter under våren 2019. Projektet kommer att avslutas 17 juni 2019. Elbusslinjen har varit mycket uppskattad varför den kommer att bli en ordinarie elbusslinje, 411, i Västtrafiks regi.

Vad är målet med projektet?

Projektets avslutas 17 juni 2019. Elbusslinjen har varit mycket uppskattad varför den kommer att bli en ordinarie elbusslinje, 411, i Västtrafiks regi.


Finns det kartor över cykel och gångvägar?

Det finns karta i pappersform och ett lager på kommunkartan.

Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?

Det är polisen som är tillsynsmyndighet i denna fråga.

Hur gör man när man har klagomål på skötseln av gator i kommunen?

Beskriv ärendet på FixaMinGata eller ring till ansvarig via växeln (det är inte alla gator som är kommunala i kommunen)

Jag vill lämna klagomål på gatubelysning. Hur gör jag?

Beskriv ärendet på FixaMinGata eller ring till ansvarig via växeln

Snart är vintern här och jag undrar vilket ansvar jag själv respektive kommunen har för snöröjningen?

Har invånaren en gångbana i angränsning till tomten så ska fastighetsägaren sköta denna. Gång- och cykelbanor samt vägar sköts av kommunen, vägföreningen eller av trafikverket.

Hur lång tid ska det ta att fixa till potthål i kommunen?

Ett potthål skall efter inrapportering vara i fyllt arbetsdagen efter. Rapportering av potthål kan ske genom FixaMinGata eller via telefon till ansvarig.

Hur söker jag bidrag till enskilda vägar?

Staten betalar ut bidrag till vägsamfälligheter för drift och underhåll av enskilda vägar enligt beslut av Trafikverket. Klicka här för information och ansökningsblanketter på Trafikverkets webbplats.

Vägen i mitt kvarter börjar bli dålig. Finns det några planer på att förbättra den?

Om du har du frågor kring gator och trafik kan du kontakta gatuingenjören eller trafikingenjören. Om du vill upplysa oss om något som inte fungerar som det ska i offentlig miljö, gator och trafik, vatten eller sophantering kan du göra en felanmälan på FixaMinGata.

Jag har svårt att gå, hur söker jag tillstånd för att för att få parkera på handikapplats?

Du ska lämna din ansökan till Kontaktcenter. Tänk på att bifoga ett läkarintyg som styrker dina gångsvårigheter. Beslut fattas utifrån bestämmelserna i Trafikförordningen.

Vem ansvarar underhåll gator och vägar i kommunen?

Ale kommun har ansvar för vägunderhåll på de kommunala vägarna och vägföreningarna har ansvar för de enskilda vägarna i kommunen. Väg E45, lokalvägen från södra Surte till Älvängens centrum samt genomfarterna i Nödinge, Alafors, Älvängen, Skepplanda, Alvhem och de stora vägarna på landsbygden i Ale är Trafikverket ansvarig för. Gå gärna in på hemsidan och se på Ale kartan vem som är ansvarig.

Var anmäler jag om vägbelysningen inte fungerar?

Du anmäler det till ansvarig tjänsteman, som du når via växeln alternativt på FixaMinGata.

Hur söker jag tillstånd för att få anordna något på offentliga platser?

Tillstånd enligt ordningslagen eller tillställning på offentlig plats sökes hos Polismyndigheten.

Jag vill prata om trafiksäkerhet med någon, vem vänder jag mig till då?

Prata med trafikingenjören. Du når tjänsteman via Kontaktcenter.

Varför förbjuder ni inte mopeder på gång- och cykelvägar?

Mopeder är inte tillåtet att framföra på alla gång- och cykelvägar. Dessa gång- och cykelvägar är skyltade med "Ej moped". Övriga gång- och cykelvägar är mopeder klass II tillåtna.

Hur söker jag tillstånd för att utföra arbeten på vägar och grönytor (Gäller allmänplatsmark även vägföreningarnas)?

Fyll i ansökan om schakttillstånd och ansökan om ta-plan via kommunens e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag vem som är ansvarig för min väg?

Klicka på länken http://karta.ale.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och se väghållare.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-04-09 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.