Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

FAQ Företagare

FAQ betyder frequently asked questions, alltså frågor som ställs ofta. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar ställas till Ale kommun.

Klicka dig vidare på det område som du har frågor om. Om du inte hittar svar på din fråga så kan du söka vidare på hemsidan, använd vår sökmotor,öppnas i nytt fönster eller kontakta oss på telefon 0303-70 30 00, så får du hjälp att besvara din fråga

Vill du som företagare få information om vilka tillstånd du behöver för att etablera eller vidareutveckla ditt företag i Ale kan du maila pia.areblad@ale.se och boka möte direkt med oss.
Lotsgruppen, som träffas en gång i månaden, består av representanter för miljö, bygg, mark- och exploatering, gata, väg, VA, räddningstjänst samt näringsliv.

Läs mer om lotsgruppen här.

Ale kommun har en central upphandlingsenhet som stöttar alla kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsenheten fungerar som projektledare i en upphandlingsprocess där verksamheten är kravställare och medverkar under hela processen.
En upphandling kan resultera i ett ramavtal, objektsavtal eller leveransavtal.

Läs mer om kommunens upphandlingar här.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I slutet av 2013 beslutade kommunfullmäktige att Ale kommun ska bli en Fairtrade City. Om ni använder eller erbjuder Fairtrade-märkta produkter på ert företag, berätta det gärna för oss!

Här kan du läsa mer om kommunens Fairtrade arbete.

Vad gäller om jag vill starta en verksamhet inom skönhet eller kroppsvård?
En anmälan enligt miljöbalken ska göras till Verksamhet miljö om du ska använda stickande eller skärande verktyg som till exempel skalpell, akupunkturnålar eller piercingverktyg och det innebär risk för blodsmitta.

Fotvård där skärande eller stickande verktyg som till exempel skalpeller används ska anmälas

Akupunktur ska anmälas om personalen inte är legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).
Om akupunkturen ska utföras av legitimerad person ska verksamheten istället anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).länk till annan webbplats

Diatermi inte är anmälningspliktigt, eftersom det bedöms att det inte finns risk för blodsmitta när hårsäcken/blodkärlet bränns.

Laserbehandling anses inte medföra risk för blodsmitta och är därför inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken.
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över strålsäkerheten hos verksamheter som utför kosmetiska behandlingar med laser och IPL samt meddelar föreskrifter om hur laser och IPL får användas men det krävs inget tillstånd.

Massage eller vaxning behöver inte anmälas.
Anmälan ska göras till Verksamhet miljö senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Om lokalen som du ska använda har använts till något helt annat innan kan det behövas ett bygglov för ändrad användning.

Även verksamheter inom skönhet och kroppsvård som inte behöver anmälas kan bli inspekterade av Verksamhet miljö.
Verksamhet miljö utgår från Socialstyrelsens handbok ”Yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats” i sin tillsyn. När du ska starta en verksamhet inom skönhet och kroppsvård kan det därför vara bra att titta i den för att se vad som generellt sätt gäller för sådan verksamhet.


Behöver jag bygglov för att sätta upp en skylt?

 • Inom detaljplan måste du söka bygglov för skyltar – både om de står fristående och de som sätts på fasad.

Krävs det bygglov för att ordna en verksamhet i min bostad eller garage?

 • Ja, det krävs bygglov för att göra om hela eller delar av en bostad och eller ett garage för en verksamhet. Byggnadsnämnden ska granska om verksamheten är lämplig på platsen.

Hur lång tid tar det att få besked om jag får bygglov eller inte?

 • Enligt Plan- och bygglagen ska en ansökan om bygglov avgöras inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.
 1. Mer information om bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Var finns det ledig verksamhetsmark i Ale kommun? 

 • Via länken nedan kan du se var Ale kommun har ledig verksamhetsmark och där kan du även se avstånd till hamnar, vägmot, flygplats mm. vilka lokaler som finns att hyra i kommunen, denna lista uppdateras var tredje månad.
  Om ledig mark hos Business Region Göteborg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur mycket kostar verksamhetsmark i Ale kommun ?

 • Priset varierar beroende på var i Ale kommun marken ligger, hur stor mark man vill köpa,  avstånd till vägmot, pendelstationer.

Vad är den minsta markytan man får köpa som verksamhetmark?

 • Ale kommun har satt 2000 m2 som minsta yta. Detta beror på att det bör finnas en långsiktighet i ett markköp där det finns expansionsmöjligheter samt att det är en administrativ kostnad runt ett markköp som innefattar anslutningsavgifter för VA, el och vägar.

Läs mer om mark och lokaler här.

Jag vill starta en restaurang/café/livsmedelsbutik etc. Vad ska jag tänka på?

För att starta till exempel en restaurang, café eller livsmedelsbutik måste du registrera din livsmedelsverksamhet. Det gäller även om du tar över en verksamhet. Du anmäler livsmedelsverksamhet via vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Anmälan om registrering måste ha kommit in till verksamhet miljö senast två veckor innan verksamheten ska starta.

När du ska välja livsmedelslokal, ska den vara planerad och inredd så att det går att hålla en god livsmedelshygien. Alla ytor och utrustning ska vara lätta att hålla rena och vara i gott skick. Det ska finnas tillräckligt med plats för förvaring och beredning så att livsmedel kan förvaras och hanteras utan att förorenas av smuts, mikroorganismer och andra främmande ämnen. Lokalen bör vara planerad så att du, när du hanterar smuts (till exempel disk) inte behöver passera ytor där man hanterar livsmedel (till exempel beredningsbänkar).

Rutiner

Du behöver skapa rutiner för ett antal grundförutsättningar. Grundförutsättningarna består av:

 • underhåll av lokal, inredning och utrustning,
 • varumottagning
 • förpackningsmaterial
 • separering/lagring/hantering
 • avfall- och returgodshantering
 • skadedjur
 • rengöring
 • vatten
 • temperaturkontroll
 • personlig hygien, utbildning
 • spårbarhet
 • HACCP

Det finns många andra regler att följa och kontakter du kan behöva ta när du ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Du kan läsa mer på till livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Vad kostar det att registrera en livsmedelsverksamhet?

År 2015 är avgiften för att registrera sin livsmedelsverksamhet 1488 kr. Den avgiften betalar du bara en gång.

Vad kostar det att ha en registrerad livsmedelsverksamhet?

När din verksamhet är registrerad kommer du att betala en årlig avgift för ett antal timmar årlig livsmedelskontroll, med start från och med det år du startar/tar över verksamheten. (År 2015 är timavgiften 992 kr/timma) Avgiften styrs bland annat av vad du gör i din verksamhet och i vilken omfattning (hur mycket livsmedel du säljer/producerar). Om du behöver rätta till något i din verksamhet som kräver en extra kontroll får du betala för den tid som går åt för den extra kontrollen och eventuella provtagningar.

Vilka förändringar kräver att jag ska göra en anmälan till verksamhet miljö?

 • Förändrad hantering av livsmedel (till exempel börjar eller slutar med varmhållning av mat, att hantera rått kött, märka livsmedel…)
 • Ny ägare (eller ny ansvarig för verksamheten)
 • Utökat sortiment (till exempel om du sålt enbart bröd och börjar sälja smörgås med pålägg)
 • Ökad omfattning (till exempel bygger ut restaurangen* och kan ta emot fler gäster)

Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhetöppnas i nytt fönster

 • Om verksamheten upphör

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhetöppnas i nytt fönster

*Om du planerar att bygga ut krävs det att du kontaktar plan- och byggenheten för att rådgöra om utbyggnad och möjligen ansöka om bygglov.

Jag har egen brunn och vill öppna Bed & Breakfast/café eller dylikt. Vad ska jag tänka på?

 Om du vill öppna ett Bed & Breakfast med fler än 8 bäddar eller tänker laga mat till gästerna ska anmälan om dricksvattenanläggning lämnas till verksamhet miljö. När det gäller café eller annan typ av livsmedelshantering där vattnet används i mat och/eller dryck så ska en anmälan om dricksvattenanläggning också lämnas in. Vattnet ska provtas för att se om det uppfyller kraven på ett dricksvatten eller om det behöver renas på något sätt. Anmälan kan göras via pappersblankett eller e-tjänst på ale.se. Du kan också kontakta verksamhet miljö och få en blankett hemskickad.

Får man sälja produkter efter det att bäst före-datum har passerat?

Ja; om det är ett livsmedel som är märkt med bäst före-dag ska det hålla ytterligare en tid efter det datumet, om det förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning. Det är alltid säljarens ansvar att produkten är av fullgod kvalitet om den säljs. 

Får man sälja produkter efter det att sista förbrukningsdag har passerat?

Nej; om det är ett livsmedel som är märkt med sista förbrukningsdag är det den sista dag som livsmedlet beräknas kunna förbrukas, om det har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning. Det får alltså inte säljas efter att den sista förbrukningsdagen har passerats.

Vid ägarbyte - krävs ny registrering då?

Ja, du som tar över en livsmedelsanläggning måste skicka in en anmälan om registrering till verksamhet miljö precis som om det vore en ny anläggning. Det är verksamheten det vill säga ägaren, lokalen och typ av hantering som ska registreras, inte enbart lokalen. Den gamla registreringen gäller alltså inte för den nya verksamheten. Vill du ta över en befintlig verksamhet är det viktigt att du skickar in en anmälan om registrering i god tid innan det planerade ägarbytet sker, vilket innebär senast två veckor innan du ska starta verksamheten. Ägarbyte gäller även vid byte av organisationsnummer, eftersom det är den juridiska personen som är livsmedelsföretagaren. Anmälan kan göras via pappersblankett eller e-tjänst på ale.se. Du kan också kontakta verksamhet miljö och få en blankett hemskickad.

Jag vill sälja bullar eller annan mat på marknaden i helgen, vad krävs?

Du som inte är livsmedelsföretagare kan sälja egentillverkade livsmedel med låg risk (t.ex. bullar, kakor, bröd, sylt, saft) vid ett 20-tal tillfällen per år utan att behöva anmäla detta till verksamhet miljö. Livsmedel med högre risker (tillagad mat, varmhållen mat och liknande) kan också säljas, men vid max tio tillfällen. När det gäller hög risk, som att hantera råa köttdetaljer eller kyla ned mat får du göra det vid max fem tillfällen per år. Livsmedelsföretagare måste alltid registrera eventuella tillfälliga evenemang. Det är viktigt att de livsmedel du säljer är säkra livsmedel och att kunden kan vara säker på vilken produkt de köper.

Får man ha hundar i en livsmedelslokal?

Nej, hundar och andra sällskapsdjur får inte finnas i de utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör inte heller få vara i andra utrymmen som är av hygienisk betydelse för verksamheten, som omklädningsrum eller diskrum. Enligt livsmedelsverkets vägledning till hygien bör en funktionsförhindrad person få ha med sig sin assistanshund i serveringslokalen och i butiken, under förutsättning att detta inte medför risk för att livsmedlen förorenas.

Kan verksamhet miljö besöka mig innan jag öppnar eller hjälpa till med granskning av ritningar över mitt kommande kök?

Nej, vi gör det första kontrollbesöket en tid efter att du har öppnat. Det är för att vi vill se hur ni arbetar och hur era rutiner och lokaler fungerar. Livsmedelsinspektörernas roll är att kontrollera så därför kan vi inte vara konsulter.

Vad gäller vid en tillfällig eller mobil verksamhet?

En verksamhet kan antingen ha en tidsbegränsad registrering som endast gäller för ett evenemang, eller ha en registrering för mobil livsmedelsverksamhet som gäller tillsvidare. En tidsbegränsad registrering söker du i den kommun där evenemanget äger rum. En registrering som gäller tillsvidare söker du i din hemkommun, eller i den kommun där du kommer att ha din verksamhet. Registreringen gäller inom hela EU.

Har du till exempel en restaurang som redan är registrerad i Ale, och vill utöka med evenemangsverksamhet, behöver du inte betala någon registreringsavgift, men du ska ändå anmäla den utökade hanteringen till verksamhet miljö.

Starta företag
Har du en plan, en dröm, en affärsidé som du vill utveckla? Vi har samlat en del råd som kan vara bra på vägen.

Ale kommuns näringslivsenhet erbjuder stöd
Vi erbjuder dig samlad kompetens, information och stöd i kontakten med oss. Varje nyföretagaridé prövas individuellt och får det stöd som bäst behövs för ett långsiktigt hållbart företagande. Ale kommun samarbetar med flera lokala och regionala aktörer för att ge heltäckande information och vägledning för dig som vill starta företag i kommunen.

Starta eget-introduktion
Tillsammans med NyföretagarCentrum i Ale arrangerar vi Starta-Eget-introlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. NyföretagarCentrums certifierade rådgivare ger tillsammans med Ales näringslivsenhet information om bland annat affärsidé, affärsplan, budget, olika bolagsformer. Efter kursen erbjuds du möjlighet till kostnadsfri, individuell rådgivning.

Kurs i att starta företag
Saknar du erfarenhet av att driva företag eller har du nyligen startat ditt företag kan vi, tillsammans med Business Region Göteborg, erbjuda en företagarkurs, Starta företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Kursen består av sju tillfällen vilka genomförs lokalt i Ale i mån av tillräckligt antal deltagare, eller i annat fall i Göteborg. Under kursen möter andra nya företagare och kan på så sätt utveckla ditt nätverk.

Verksamt.se
En användbar webbplats är Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som rör frågor om att starta, köpa, driva, utveckla och sälja företag. Här kan du skapa en affärsplan, registrera företag och anmäla F-skatt. Sidan drivs av de tre myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Har du en idé?
Göteborgs Uppfinnareföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell uppfinnareförening som skapar förutsättningar för sina medlemmar att komma framåt i idéprocessen.

Informationsmaterial om starta eget företag kan också fås från Starta Eget-linjen, telefon 020-35 10 10 eller Tillväxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startlinjen
Du som vill starta företag och du som nyligen har gjort det är välkommen att ställa dina frågor till Startlinjens ekonomer och jurister vardagar klockan 9–12. Tjänsten är kostnadsfri. Telefon 020-35 10 10.

Checklista för start av företag
verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en ny checklista för dig som skall starta företag.

Välj företagsform och svara på några frågor så får du information om vad du måste göra och tänka på när du startar företag. Checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-13 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.