Ale kommuns logga
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
Lyssna på sidan Lyssna

Natursköna promenadområden

I Ale finns det mängder av vackra platser och natursköna promenadområden.

Stig som letar sig fram mellan tallarna. I bakgrunden glittrar Stora Kroksjön.

Stora kroksjön. Foto: Ale kommun

Karta över natursköna promenadområden i Ale.länk till annan webbplats

Kvarnsjöarna i Risveden

För den som vill vandra på fina stigar i gammal skog och varierad terräng så är området kring Kvarnsjöarna i Risveden en perfekt plats att besöka. De tre sjöarna ligger på rad och omges av ett bitvis dramatiskt landskap med inslag av branter, stup och block. De markerade stigarna är trots det inte särskilt krävande att vandra utan följer på mjukt sätt nivåskillnaderna.

 1. Läs mer om Kvarnsjöarna
 2. Hitta till Kvarnsjöarnalänk till annan webbplats

Rapenskårs lövskogar

Den lilla bron vid parkeringen utgör en vacker startpunkt för vandringen. Grönån som flyter under bron byter här karaktär. Från en stilla å - hemvist för bland annat bäver - till ett fall med strömmande vatten. Här startar också stigen som leder in i Rapenskårs lövskogar.

 1. Läs mer om Rapenskårs lövskogar
 2. Hitta till Rapenskårs lövskogarlänk till annan webbplats

Stora kroksjön i Risveden

Risveden är ett storslaget naturreservat nära Göteborg där man kan uppleva landskapets dramatiska topografi i nästan orörda naturmiljöer. Området har en stor artrikedom både vad gäller flora och fauna, och för den vandringssugne erbjuder området ett vidsträckt och omväxlat scenario av sjöar, myrmarker och blandskog.

 1. Läs mer om Stora kroksjön
 2. Hitta till Stora kroksjönlänk till annan webbplats

Verleskogen

Skogen är sedan lång tid orörd och domineras av gammal tallskog där många träd är över 200 år gamla. I den centrala delen ligger två mindre sjöar och i östra kanten ytterligare en. Områdets största värde är den gamla orörda skogen och ett rikt fågelliv, drygt 50 olika arter har noterats bland annat storlom, tretåig hackspett, pärluggla och tjäder.

 1. Läs mer om Verleskogen
 2. Hitta till Verleskogen länk till annan webbplats

Vinningsbodalar och Björkärrsäng

En gång i tiden, för omkring 6 000 år sedan, täcktes stora delar av Ale kommun och resten av Sydsverige av lummiga lövskogar med ek och andra ädla lövträd. Nu återstår inte mycket av detta, men i Vinningsbo dalar finns några rester kvar. Dessa lövskogsrester är idag en fristad för de djur och växter som för flera tusen år sedan levde i Europas ädelurskogar.

 1. Läs mer om Vinningsbodalar och Björkärrsäng
 2. Hitta till Vinningsbodalar och Björkärrsänglänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-12-08