Länk till startsidan

Vårdbiträde

Efter utbildningen kan du jobba som vårdbiträde. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Vårdbiträde hjälper vårdtagare.

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Behörighet

Du kan söka till utbildningen om du saknar godkända betyg i ämnen som behövs för att vara behörig till gymnasiet.

Utbildningen anpassas till dig med fokus på yrkeskompetens så att du kan få jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningen ger inte full behörighet i de teoretiska kärnämnena.

Kurser i utbildningen

 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Specialpedagogik 1
 • Vård- och omsorgsarbete
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1

Yrkespaketet syftar till att

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • Grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • Grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Intresseanmälan

Välkommen att skicka in din intresseanmälan eller prata med din studie- och yrkesvägledareLänk till annan webbplats.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. för att få mer information och råd.

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 8 november 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen