Länk till startsidan

Husbyggnad, träarbetare

Efter utbildningen kan du få jobb inom husbyggnad. När du har gått igenom utbildningen jobbar du en tid som lärling i ett branschföretag.

Kvinna sågar i verkstad.

Foto: Arne Trautmann/Mostphotos.

Behörighet

Du kan söka till utbildningen om du saknar godkända betyg i ämnen som behövs för att vara behörig till gymnasiet.

Utbildningen anpassas till dig med fokus på yrkeskompetens så att du kan få jobb efter avslutad utbildning.

Under kvalificeringstiden (24, 30 eller 36 månader beroende på yrke) har du lärlingslön enligt gällande avtal. Läs mer på webbplatsen byn.se Länk till annan webbplats..

Utbildningen ger inte full behörighet i de teoretiska kärnämnena.

Kurser i utbildningen

 • Husbyggnadsprocessen
 • Husbyggnad 1
 • Husbyggnad 2
 • Husbyggnad 3 ombyggnad
 • Trä 1 stommar
 • Trä 2 beklädnad
 • Trä 3 montage

Yrkespaketet syftar till att ge dig

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och andra anläggningskonstruktioner
 • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering
 • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel
 • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande
 • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader
 • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Intresseanmälan

Välkommen att skicka in din intresseanmälan eller prata med din studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats. för att få mer information och råd.

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 8 november 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen