Länk till startsidan

Barnskötare

Efter utbildningen kan du få jobb som förskoleassistent eller barnskötare. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar (lärlingsutbildning).

Personal läser bok för barn på förskola.

Foto: Bodil Johansson/Scandinav.

Behörighet

Du kan söka till till utbildningen om du saknar godkända betyg i ämnen som behövs för att vara behörig till gymnasiet.

Utbildningen anpassas till dig med fokus på yrkeskompetens så att du kan få jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningen ger inte full behörighet i de teoretiska kärnämnena.

Kurser i utbildningen

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Specialpedagogik 1

Påbyggnadspaket barnskötare

 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet

Yrkespaketet syftar till att ge dig

 • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
 • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Intresseanmälan

Välkommen att skicka in din intresseanmälan eller prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information och råd.

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 8 november 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen