Länk till startsidan

Barnomsorg obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar och nätter då den ordinarie förskola/familjedaghem och fritidsverksamheten är stängd kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid.

När får man barnomsorg på obekväm arbetstid?

Föräldrar som har gemensam vårdnad och är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Vårdnadshavare/sammanboende har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, sjukdom/sjukskrivning, arbetslöshet, vård av syskon, semester eller annan ledighet.

Ansökan

Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid på särskild blankett, kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter 0303-70 30 00.

Alla handlingar ska ha inkommit till utbildningsförvaltningen, administrationen barnomsorg fyra månader innan plats önskas.

Har ditt barn ingen tidigare placering i Ale kommun så gäller ordinarie placeringsregler. Du ansöker om plats via vår e-tjänst samt tar en kontakt med administrationen för barnomsorg.

Vårdnadshavare ska styrka behovet med

  • Arbetstider styrkta av arbetsgivaren. Det ska framgå att arbetstiderna inte varit möjliga att förändra - gäller båda vårdnadshavarna och eventuellt sammanboende.
  • Schema för vistelsebehov (Ale kommuns schemablankett)
  • Övrig relevant information

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen