Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Livsmedelsanläggningar

En livsmedelsanläggning är livsmedelsföretagaren och den plats där verksamhet bedrivs. Flera livsmedelsföretagare kan bedriva verksamhet i samma lokal, vilket medför att varje företagares verksamhet då räknas som en anläggning.

Det finns cirka 250 livsmedelsanläggningar i Ale kommun. Det är bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, pizzerior, kaféer, skolkök och mindre livsmedelsindustrier, men även föreningslokaler, församlingshem, gruppboenden och dricksvattenanläggningar.

Om man tänker starta en ny livsmedelsverksamhet, eller ta över en befintlig, måste man anmäla detta till sektor samhällsbyggnad minst två veckor i förväg. Anmälan görs på kommunens anmälningsblankettPDF. Om man har en livsmedelsanläggning som använder vatten från en enskild brunn för sin livsmedelshantering/beredning eller om anläggningens besökare använder vattnet som dricksvatten ska anmälan om dricksvattenanläggning göras på blankett för registrering av dricksvattenanläggningPDF.

Även när livsmedelsverksamheten ändras väsentligt genom att sortimentet utökas, lokalen byggs om eller liknande ska detta anmälas till sektor samhällsbyggnad. Detta görs på blankett för anmälan om ändringPDF. Likaså ska anmälan lämnas in när verksamheten säljs eller upphör. Använd vår blankett för anmälan om upphörandePDF.

Skriv ut och fyll i dessa blanketter eller kontakta sektor samhällsbyggnad för att få dem per post. För mer information se Livsmedelsverkets sidor om livsmedelsföretaglänk till annan webbplats och Sektor samhällsbyggnads informationsblad under Relaterad information.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den