Ale kommuns logga

Det råder fortfarande totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län. Från och med den 14 augusti kl. 09.00 släpper Länsstyrelsen förbudet mot grillning på egen tomt. Det totala grill- och eldningsförbudet gäller därmed alla typer av grillar och bränslen på alla platser utanför egen tomt. Följ informationen om eldningsförbudet på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Total ban on grilling and lighting fires in Västra Götaland. This includes all type of grills and fuels in all places. The ban do not include grilling in private gardens and back yards.

Lyssna på sidan Lyssna

Skola

Undervisningslokaler ska anmälas

Om du vill öppna undervisningslokaler/skolverksamhet ska du först anmäla det till verksamhet miljö.

Anmälan

Enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 §, är det förbjudet att starta och driva följande verksamheter utan att anmälan har gjorts:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • specialskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter.

Anmälan ska göras i god tid och innehålla de ritningar och uppgifter om lokalen och verksamheten som behövs för att verksamhet miljö ska kunna bedöma om miljöbalkens regler uppfylls. Även tillbyggnad och väsentlig ändring av verksamhet ska anmälas. När lokalerna är färdigställda kan verksamhet miljö komma på tillsyn.

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska detta också registreras hos verksamhet miljö. Livsmedelsfrågorna behandlas separat från verksamhetsfrågorna. Se här för mer information.

Avgifter

För verksamhet miljös handläggning av anmälan och för tillsyn av undervisningslokaler tas det ut avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

E-tjänster & blanketter

-tjänster, blanketter

 1. Anmäl undervisningsverksamhet

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.