Ale kommuns logga

Det råder fortfarande totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län. Från och med den 14 augusti kl. 09.00 släpper Länsstyrelsen förbudet mot grillning på egen tomt. Det totala grill- och eldningsförbudet gäller därmed alla typer av grillar och bränslen på alla platser utanför egen tomt. Följ informationen om eldningsförbudet på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Total ban on grilling and lighting fires in Västra Götaland. This includes all type of grills and fuels in all places. The ban do not include grilling in private gardens and back yards.

Lyssna på sidan Lyssna

Lagstiftning

Lagstiftning om bekämpningsmedel

På Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en sammanställning över samtliga regler på området. Där hittar du också bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen.

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel och Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) och Föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). De reglerar allt som gäller tillstånd, spridning, skyddsavstånd, information och dokumentation med mera vid spridning av kemiska bekämpningsmedel. Regler om bekämpningsmedel finns även i Vattenskyddsföreskrifter för Göta älv (14 FS 2004:212).PDF

Försiktighetsprincipen är ett begrepp i miljöbalken. Det betyder i korthet att du i första hand ska välja den minst skadliga produkt du kan, för att få önskad effekt (4 § i 2 kapitlet i miljöbalken). Miljöbalken gäller för alla som ska göra en åtgärd eller som har en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa.

Behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel som tillhör klass 1 och 2 krävs att du har genomgått Länsstyrelsens behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov. Behörigheten gäller i fem år. Därefter måste man genomgå fortbildning och avlägga nytt kunskapsprov för att anses ha aktuella kunskaper. Jordbruksverket kan medge dispens från kunskapskravet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.