Ale kommuns logga

Det råder fortfarande totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län. Från och med den 14 augusti kl. 09.00 släpper Länsstyrelsen förbudet mot grillning på egen tomt. Det totala grill- och eldningsförbudet gäller därmed alla typer av grillar och bränslen på alla platser utanför egen tomt. Följ informationen om eldningsförbudet på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Total ban on grilling and lighting fires in Västra Götaland. This includes all type of grills and fuels in all places. The ban do not include grilling in private gardens and back yards.

Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan, att tänka på

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Du ska göra anmälan till Verksamhet miljö på en särskild blankett som ska innehålla dessa uppgifter:

  • Sökande, namn, adress och telefon
  • Uppgift om vem som kommer att utföra uppläggningen och telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning och fastighetsägare
  • Beskrivning av massorna och uppläggningen. Syfte, typ av massor, mängd, ursprung, föroreningsinnehåll, markprofil före och efter
  • Uppgifter om när du planerar utföra uppläggningen samt arbetstider
  • Beskrivning av omgivningen och avstånd till vattentäkter, vattendrag och närboende
  • Beskrivning av eventuella störningar som till exempel buller, transporter, påverkan på vattentäkter, vattendrag och liknande
  • Uppgifter om vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
  • Karta/situationsplan där utfyllnadens placering framgår

Miljösamverkan Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram en information om vad du behöver tänka på.

Samråd

Om uppläggningen av massor inte är anmälningspliktig eller tillståndspliktig, men ändå kommer att förändra naturmiljön väsentligt, ska du samråda med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Strandskydd

I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd (ibland mer), vilket innebär att byggnader och anläggningar inte ska placeras närmare vattenområde än 100 meter. När det gäller uppläggning av inert avfall kan detta omfattas av strandskyddet och det kan då krävas dispens från strandskyddet. Dispens söker du hos Verksamhet miljö.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.