Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Cistern

Utsläpp av olja eller diesel från en läckande cistern kan leda till stora skador för djur, mark och vatten. Du som är cisternägare​ är ansvarig för att reglerna följs och att förvaring och hantering av kemikalierna sker på rätt sätt.

Installation av ny cistern

Om du ska installera en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja som är större än en kubikmeter, ska du i god tid innan installationen skriftligt informera Verksamhet miljö. Kravet på information gäller inte cisterner ovan mark som ska installeras inomhus.

Informationskravet gäller också om du ska hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som sträcker sig från mitten av Surte och söderut.

Kontroll av cisterner

Cisterner för diesel, eldningsolja eller spillolja som är större än en kubikmeter ska kontrolleras regelbundet för att få användas. Det gäller oavsett om cisternen är nedgrävd, står inomhus i till exempel en källare eller är uppställd utomhus.

Så kallade S-cisterner ska kontrolleras vart sjätte år medan korrosionsskyddade cisterner (K-cisterner) och skyddade S-cisterner ska kontrolleras vart tolfte år.

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som sträcker sig från mitten av Surte och söderut, är kontrollintervallet vart tredje år. För korrosionsskyddade cisterner gäller vart sjätte år.

Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag; lista finns på Swedacs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också titta i gula sidorna under bland annat oljesanering, tankrengöring. Tidigare skulle alltid kopia på kontrollrapport skickas till Verksamhet miljö. Det kravet är nu borttaget. En kontrollrapport ska ändå kunna visas om Verksamhet miljö frågar efter det.

Cisterner som tas ur bruk

Om du inte längre vill använda en cistern utan vill ta den ur bruk ska du anmäla det till Verksamhet miljö. En cistern som tas ur bruk ska tömmas, rengöras och åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Verksamhet miljö rekommenderar att du låter en ackrediterad firma genomföra dessa åtgärder.

En cistern som är placerad under marken ska helst grävas upp när den tas ur bruk. Om det inte går att ta bort cisternen får den lämnas kvar i marken men bör sandfyllas för att undvika sättningsskador.

Avgift

För handläggning av ärenden tar Verksamhet miljö ut en avgift enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tillsynsmyndigheten (Samhällsbyggnadsnämnden) beslutar om när en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller bryter mot regler som stöds av miljöbalken. Några överträdelser av reglerna för cisterner är belagda med miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgift tas ut om du inte

  • Skriftligt informerar tillsynsmyndigheten innan installation av cistern.
  • Utför installationskontroll eller revisionskontroll när det krävs.
  • Utför regelbunden kontroll inom rätt tidsintervall.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-11-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.