Ale kommuns logga

Det råder fortfarande totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län. Från och med den 14 augusti kl. 09.00 släpper Länsstyrelsen förbudet mot grillning på egen tomt. Det totala grill- och eldningsförbudet gäller därmed alla typer av grillar och bränslen på alla platser utanför egen tomt. Följ informationen om eldningsförbudet på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Total ban on grilling and lighting fires in Västra Götaland. This includes all type of grills and fuels in all places. The ban do not include grilling in private gardens and back yards.

Lyssna på sidan Lyssna

Avfall och återvinning

Så gott som alla företag och verksamheter ger upphov till olika typer av avfall och du som utövare har ansvar för att avfallet blir omhändertaget på rätt sätt.

I kommunen ansvarar renhållningen för insamling av hushållsavfall. Exempel på hushållsavfall som företag och verksamheter alstrar kommer från fikarummet, köket och vid städning av lokaler.

Kontakta renhållningen om ditt företag behöver sophämtning. Vi kan också hjälpa ditt företag med att hämta tidningar, kontorspapper och förpackningar.

Avgifter

RenhållningstaxanPDF reglerar kommunens avgifter och taxor för avfallshantering samt återvinning av avfall.

Besökskort till Sörmossens återvinningscentral

Du ansöker om kort till ditt företag genom att fylla i en ansökan som du hittar under e-tjänster och blanketter. Kortet får användas av alla medarbetare i företaget. Vill man ha ett extra kort kostar detta för närvarande 100 kronor exkl. moms. Varje besök kostar 200 kronor exkl. moms och vi fakturerar besöksavgifterna på uppgiven företagsadress.

Kortet är en värdehandling och du är ansvarig för de besök som görs med kortet, så anmäl förlorat kort snarast. Ett borttappat, förlorat eller stulet kort ersätts mot gällande avgift som för närvarande är 100 kronor exkl. moms.

Lätt lastbil med tjänstevikt upp till 3,5 ton är det största fordon som företag får använda sig av för att komma in på Sörmossen för att lämna avfall.

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshanteringPDF innehåller bestämmelser om det avfall som uppkommer i kommunen. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.

AvfallsplanenPDF redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-03-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.