Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag för energiåtgärder

Bidrag finns att söka för olika energisparåtgärder. De olika bidragen administreras på olika sätt och kan gälla under vissa tidsperioder. Vissa bidrag ges så länge de anslagna pengarna räcker (först till kvarn gäller).

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som sökt stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som har fått stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. Information om resultaten från Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets resultatsidor.

  1. Mer information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd för installation av laddstation

Bidrag kan sökas av bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Bidraget delas inte ut:

  • till åtgärder som måste genomföras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd
  • till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

  1. Mer information och ansökan på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning


Telefon: 0303-70 30 00

E-post: energi@ale.se

Telefon direkt: 0303-70 33 59 Energirådgivare Maria Palm

E-post direkt: maria.palm@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den