Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19 företagsstöd

Så här arbetar vi i Ale kommun för att underlätta för dig som företagare under de särskilt speciella och försvårande omständigheter som COVID-19 medför.

De områden vi listar här kan komma att uppdateras och justeras efterhand. En grundförutsättning för de anstånd och avbetalningsplaner vi beskriver nedan är att de sker efter individuell prövning och i dialog med dig och respektive enhet/verksamhet.

  • Vi ger möjlighet till anstånd eller avbetalningsplan för de avgifter Ale kommun fakturerar dig som företagare om du pga. pandemin har problem med likviditet. För att du ska kunna få anstånd behöver du själv kontakta avsändaren av fakturan och be om anstånd. Vi kommer att vara generösa i vår bedömning när vi beviljar anstånd och/eller avbetalningsplan men alla anstånd och avbetalningsplaner kommer att prövas individuellt. Om du inte hittar information om avsändaren av fakturan når du oss alltid genom kommun@ale.se där du får beskriva ditt ärende så vi kan hjälpa dig rätt.

  • Vårt kommunala bostadsbolag Alebyggen kommer genom individuell prövning kunna ge visst anstånd med hyra eller en tillfälligt omförhandlad hyra i enlighet med det regeringsförslag för stöd som länsstyrelserna har i uppdrag att administrera: läs mer om regeringsförslaget här.  Länk till annan webbplats. Notera att detta sker genom en individuell prövning och i dialog mellan dig och Alebyggen som hyresvärd.

  • Vi kommer att korta ner vår egen betalningstid för dig som företagare, som pga. pandemin hamnat i likviditetsproblem. En förkortad betalningstid behöver du begära genom att kontakta oss och be om förkortad betalningstid för ett specifikt köp vi gjort av dig. För en sådan begäran kontakta kommunen på kommun@ale.se och beskriv ditt ärende.
  • Business Region Göteborg erbjuder tjänsten Företagslots Extra som du når på extra@businessregion.se eller på telefon: 031-365 00 65 (Måndag till fredag 8 - 16) Tjänsten är kostnadsfri för dig som företagare och lotsarna kan hjälpa dig med etablerings-, investerings, och likviditetsfrågor.

  • Genom Business Region Göteborg når du Företagsakuten som arbetar under sekretess med dig som har ekonomiska utmaningar i ditt företag. Du når Företagsakuten på kontakt@foretagsakuten.se eller via telefon: 020-100 132 och hit kan du som Aleföretag vända dig kostnadsfritt om ditt företag har max 20 anställda.

  • Förlängd betalningstid för tillsynsavgifter för alkohol. Tillståndsenheten på Social resursförvaltning i Göteborg som också ansvarar för Ale kommuns företags alkoholtillstånd gör en generell förlängning av betalningstiden för tillsynsavgifter för alkohol till 90 dagar. Tillsynsavgifter faktureras ut i månadsskiftet april-maj. Kontakt: Peter Berg, enhetschef tillståndsenheten, social resursförvaltning. Telefon: 031-367 90 85 E-post: berg@socialresurs.goteborg.se

Kontakt

Näringslivschef

Per Brohagen
per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se

Vill du ringa till oss?
Du når oss på 0303-70 30 00


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den