Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Du ska göra anmälan till Verksamhet miljö på en särskild blankett som ska innehålla dessa uppgifter:

  • Sökande, namn, adress och telefon
  • Uppgift om vem som kommer att utföra uppläggningen och telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning och fastighetsägare
  • Beskrivning av massorna och uppläggningen. Syfte, typ av massor, mängd, ursprung, föroreningsinnehåll, markprofil före och efter
  • Uppgifter om när du planerar utföra uppläggningen samt arbetstider
  • Beskrivning av omgivningen och avstånd till vattentäkter, vattendrag och närboende
  • Beskrivning av eventuella störningar som till exempel buller, transporter, påverkan på vattentäkter, vattendrag och liknande
  • Uppgifter om vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
  • Karta/situationsplan där utfyllnadens placering framgår

Miljösamverkan Västra Götaland Länk till annan webbplats. har tagit fram en information om vad du behöver tänka på.

Samråd

Om uppläggningen av massor inte är anmälningspliktig eller tillståndspliktig, men ändå kommer att förändra naturmiljön väsentligt, ska du samråda med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Strandskydd

I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd (ibland mer), vilket innebär att byggnader och anläggningar inte ska placeras närmare vattenområde än 100 meter. När det gäller uppläggning av inert avfall kan detta omfattas av strandskyddet och det kan då krävas dispens från strandskyddet. Dispens söker du hos Miljöenheten.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den