Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfall för anläggningsändamål

Planerar du att använda någon typ av avfall (schaktmassor, tegel, asfalt, krossad betong, aska, gummiklipp med mera) för att anlägga ridbana, skogsväg, vändplats eller att fylla ut på din fastighet? Då kan du behöva anmäla det till Miljöenheten minst sex veckor i förväg eller i vissa fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område måste du oftast även ansöka om marklov enligt Plan- och bygglagen. Om verksamheten startas utan att du gjort en anmälan innan, är Miljöenheten skyldig att anmäla detta till åklagare.

Olika typer av avfall för anläggningsändamål

Avfall som används för anläggningsändamål kallas ofta för inert avfall. Med inert avfall menas sådant avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt. Det löses inte upp, brinner inte upp och bryts inte ned biologiskt. Dessutom får föroreningsinnehållet i avfallet och lakvattnet endast vara obetydligt. Exempel på avfall som kan vara inert är jord- och schaktmassor, grus och sten, tegel och betong.

Föroreningsrisken avgör om du måste göra en anmälan

Det som avgör om en anmälan ska göras är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Risken bedöms utifrån massornas innehåll och egenskaper, samt hur lämplig och känslig uppläggningsplatsen är. Det kan vara svårt att väga in alla faktorer och göra en bedömning av föroreningsrisken. Därför är det bra att kontakta Miljöenheten i god tid innan uppläggningen ska genomföras, för att få hjälp och råd.

  • Bedöms föroreningsrisken som obetydlig ska en anmälan göras till Miljöenheten
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än obetydlig krävs tillstånd av länsstyrelsen
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs det ingen anmälan (det kan dock ändå vara aktuellt med samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov).

I Naturvårdsverkets handbok "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten" (Handbok 2010:1) Länk till annan webbplats. finns mer information om vilka regler som gäller.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den