Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Livsmedelsanläggningar

En livsmedelsanläggning är livsmedelsföretagaren och den plats där verksamhet bedrivs. Flera livsmedelsföretagare kan bedriva verksamhet i samma lokal, vilket medför att varje företagares verksamhet då räknas som en anläggning.

Det finns cirka 250 livsmedelsanläggningar i Ale kommun. Det är bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, pizzerior, kaféer, skolkök och mindre livsmedelsindustrier, men även föreningslokaler, församlingshem, gruppboenden och dricksvattenanläggningar.

Om man tänker starta en ny livsmedelsverksamhet, eller ta över en befintlig, måste man anmäla detta till Samhällsbyggnadsförvaltningen minst två veckor i förväg. Anmälan görs på kommunens anmälningsblankett Pdf, 204 kB.. Om man har en livsmedelsanläggning som använder vatten från en enskild brunn för sin livsmedelshantering/beredning eller om anläggningens besökare använder vattnet som dricksvatten ska anmälan om dricksvattenanläggning göras på blankett för registrering av dricksvattenanläggning Pdf, 271 kB..

Även när livsmedelsverksamheten ändras väsentligt genom att sortimentet utökas, lokalen byggs om eller liknande ska detta anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta görs på blankett för anmälan om ändring Pdf, 92 kB.. Likaså ska anmälan lämnas in när verksamheten säljs eller upphör. Använd vår blankett för anmälan om upphörande Pdf, 109 kB..

Skriv ut och fyll i dessa blanketter eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få dem per post. För mer information se Livsmedelsverkets sidor om livsmedelsföretag Länk till annan webbplats. och Samhällsbyggnadsförvaltningen informationsblad under Relaterad information.

Sidan kontrollerades av:

den