Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Försäljning av folköl, tobak och liknande produkter

Folköl

Folköl är öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent, alkohollagen (2010:1622).

Den som vill sälja eller servera folköl är skyldig att anmäla verksamheten till Tillståndsenheten i Göteborgs Stad, innan försäljning eller servering påbörjas. Anmäler du inte innan försäljning eller servering påbörjas kan du bli skyldig att betala vite. Om din restaurang redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl.

Den som säljer eller serverar folköl ska tillämpa särskild kontroll, s.k. egenkontroll, över försäljningen eller serveringen. Denne är också ansvarig för att personalen har de kunskaper som krävs om vad som gäller för försäljning. Det ska finnas ett särskilt program för egenkontrollen.

Tobak och liknande produkter

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år, i enlighet med bestämmelserna i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Den som i näringsverksamhet vill sälja tobaksvaror till konsumenter ska ansöka om tillstånd hos Tillståndsenheten i Göteborgs Stad. Tillstånd krävs således innan försäljningen sätts igång, annars kan vite utgå.

Näringsidkare som önskar sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare måste först anmäla försäljningen till Tillståndsenheten i Göteborgs Stad.

Den som säljer tillståndspliktiga tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska tillämpa särskild kontroll, s.k. egenkontroll, över försäljningen. Denne ansvarar också för att det finns ett egenkontrollprogram.

Ansökan och handläggning

Ale kommun har avtal om samverkan med Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen om handläggning, utredning och tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Beslut avseende tobakstillstånd fattas dock av Ale kommun.

Samverkan med Tillståndsenheten i Göteborgs Stad innebär konkret bland annat:

  1. Anmäl försäljning eller servering av folköl. Länk till annan webbplats.
  2. Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Länk till annan webbplats.
  3. Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den