Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samverkan

För framgångsrik ledutveckling krävs god samverkan med flera parter.

Foto Pelle Dahlberg, pilgrimmer på väg

Samverkan

Projekt pilgrimsleden Göta Älv engagerar initialt Göteborg nordost, Ale kommun, Lilla Edets kommun, Trollhättan stad och Vänersborgs kommun.

För framgångsrik ledutveckling krävs god samverkan med flera parter, av vilka några lyfts här: Västarvet och Västsvenska Turistrådet, Naturvårdsverket och Lantmäteriet, Svenska kyrkan - Göteborgs stift och Pilgrimcentrum Göteborg, Lödöse museum, Säkra Ridvägar och tidigare projektledning Pilgrimsleden, våra hembygdsföreningarna, föreningar och företagare, Business Region Göteborg, stadslandet Göteborg och Tikitut (community based tourism) - och för markägarfrågor berörda markägare och LRF i Ale. Från akademi kan Göteborgs Universitet och Chalmers bidra med inspel ifråga om konceptutveckling, innovativa lösningar och hållbar besöksnäring. Via Handelshögskolan och Forskning- och Innovationskontoret är ambitionen att hitta innovativa lösningar för samverkande företag. Vi arbetar med fler samverkande parter och vi öppnar upp för fler möjliga samarbeten.

Ledutveckling

Projektet strävar efter att docka in i beprövad erfarenhet. Vi vill se hur man med Skåneleden har arbetat med huvudmannaskap och infrastruktur. Hur utvecklades Kullaleden genom Kullaledsmetoden? Falköpings kommun har arbetat väl med sina leder liksom Värmlandsleder ifråga om dialog med markägare och kvalitetsstandard. Hur arbetar Västkuststiftelsen idag som huvudman för Bohusleden och med involverade kommuner? För att finna långsiktig lösning för Pilgrimsleden Göta Älv tar vi in omvärldsperspektivet, vi ser på andra långsiktiga lösningar. För att garantera en led för invånare och besökare krävs just detta. En led som gynnar alla.

 Projekt Pilgrimsleden Göta Älv finansieras av Leader.

Projektet finansieras av Leader

Kontakt

Näringslivschef

Per Brohagen
per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se

Vill du ringa till oss?
Du når oss på 0303-70 30 00


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den