Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kartor

Vandrare hänvisas till webbplatsen lodose.eu för kartmaterial och information. Notera att vissa sträckor kräver förbättrad ledmärkning och att detta görs etappvis inom ramen för projekt Pilgrimsleden Göta älv. Nedan karta över etappen Lödöse-Getås, en sträcka vi för tillfället nymärker.

Hänvisning till kartmaterial

Med projekt pilgrimsleden Göta älv har vi gått ut med information om att arbetet med leden är igång. Kartor på tidigare etablerade etapper återfinns på lodoseleden.se Länk till annan webbplats. och även mer fördjupad information om dessa. Leden färdigmärktes under första projektperioden 2012-2014. Under projektperioden 2019-2020, med tonvikt mot dess senare hälft, uppdateras kartmaterial givet nya förutsättningar. Det kan då handla om vissa omdragningar. Till dess etapper och kartmaterial är uppdaterade hänvisas man till lodose.eu. 

Att tänka på

Under innevarande projektperiod kan vissa etapper vara i behov av märkning och entréskyltar. När du ger dig ut på leden kan det därför finnas vissa sträckor där det bitvis kan vara svårare att hitta. Vi förbättrar givetvis successivt och har över 12 mil led att se över. Under projektperioden hoppas vi på förståelse för att ledutveckling sker över tid och vi är också tacksamma över den hjälp vi redan fått och framöver får i processen. Är du ute på leden och upplever att en viss sträcka är i behov av bättre märkning går det utmärkt att ta kontakt med projektledningen. Kontakta då johan.norling@ale.se

Påa om nymärkt etapp

Så snart en etapp har nymärkts går vi ut med information om detta. Vi har nyligen startat från Hålanda/Verle med att förstärka befintlig märkning och fortsätter mot Lödöse. Sträckan Lödöse mot Skepplanda är näst på tur och vi arbetar för att denna skall vara iordningställd till mitten av juni 2019. Fortsättningsvis lägger vi här upp de etapper vi har märkt, för kännedom. Vill du själv på något vis medverka till förbättrad ledmärkning går det bra att kontakta projektledningen. Genuina pilgrimsleden Göta älv ska vi värna om.

Kontakt

Näringslivschef

Per Brohagen
per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se

Vill du ringa till oss?
Du når oss på 0303-70 30 00


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den