Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Information om leden

Buss 434 från Älvängens station mot Getås. Du hoppar av vid Hålanda hembygdsgård och söker dig ner till sågdammen. Du följer märkningen längs pilgrimsleden, tar en tur uppför Lilla Verleberget. Det är här uppe du tar din kaffe. Stanna upp en stund och vila i utsikten. Om det känns genuint? Ta dig hit och bestäm själv.

Lilla Verleberget, foto av Pelle Dahlberg

Foto Pelle Dahlberg

Vacker utsikt

Lilla Verleberget är en av många platser värda att besöka längs genuina pilgrimsleden Göta älv. Och vandringen i sig har ett värde. Att tillgängliggöra allt detta på bästa sätt blir självklart en prioritet.

Framöver arbetar vi med att uppdatera information om ledens olika etapper. Det ligger inom projektets ramar, med koncentrat under 2020 eftersom fysisk infrastruktur och ledförvaltning först måste säkerställas. Här på kommunens webbplats vill vi påa för projektet som sådant, med mer allmänt hållen information. Är du nyfiken på Pilgrimsleden finns sedan tidigare mycket matnyttig information på: lodoseleden.se/ Länk till annan webbplats. (notera att webbplatsen uppdateras framöver).

Klart och tydligt

Siktet är inställt på lättillgänglig information. Det betyder att det ska finnas information om lämpliga kommunikationer till specifika etapper. Bushållsplatser och parkeringar ska framgå klart och tydligt. Alla ska veta vilken typ av service som finns och var man hittar detta längs leden.

Etappbeskrivning

På bästa sätt behöver etappbeskrivningar tillgängliggöras. Det betyder att förslag på startpunkter framgår tydligt och också att den fysiska leden erbjuder etappvisa entréskyltar och god märkning. I slutändan handlar det om en välskött led i alla avseenden.

Vi tittar framöver på hur andra aktörer informerar om leder idag. Med andra ord ser vi över behovet om uppdatering och nytänk. Skåneleden Länk till annan webbplats. visar upp delleder och vandringsförslag. Detsamma gäller S:t Olavsleden Selånger-Trondheim Länk till annan webbplats. och det finns fler exempel.

Tack

Vi vill tacka för de tips vi redan fått in. Är du ute på leden och upptäcker saker, vad det än månne vara - ta gärna en kontakt med oss i projektledningen. Det här är en process där vi behöver vara flera. Vi är många som vill vandra pilgrimsleden Göta älv. Finns förslag och tips, hör av er till projektledare Johan Norling på johan.norling@ale.se.

Kontakt

Näringslivschef

Per Brohagen
per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se

Vill du ringa till oss?
Du når oss på 0303-70 30 00


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den