Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Pilgrimsleden Göta Älv

Pilgrimsleden Göta älv är genuin. Etapp för etapp från Göteborg nordost via Ale och Lilla Edet till Trollhättan och Vänersborg. Med Lödöse som historisk knutpunkt kliver du rätt in i historien. Du stannar på natursköna platser och får tiden att andas. Du traskar uppför toppar för vackra utsikter. Slukar vyer. Efter en kaffepaus - som varat längre än du trott - vandrar du vidare genom varierande terräng, lokal bebyggelse och träffar på ett fornminne. Snart ännu ett.

Via gamla kyrkvägar och kyrkor når du personliga bed-&-breakfasts. Se där, en sågdamm. Sedan en kvarndamm. Leden förenar natur, kulturarv och upplevelser. Det är en led som förenar människor och en mängd av aktörer. Pilgrimsleden Göta älv är en led som ska gynna alla. Genuina pilgrimsleden Göta älv.

Med Ale kommun som projektägare samlar projekt pilgrimsleden Göta älv Göteborg nordost, Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg i ledutveckling med representation från respektive kommun i projektets styrgrupp. Med på resan finns Göteborgs stift och pilgrimscentrum Göteborg, Västarvet och många fler.

Syfte och mål

Projektet syftar till att säkra långsiktighet genom tydligt huvudmannaskap, god infrastruktur, och att samla och utveckla näringen i anslutning till leden - till gagn för såväl invånare som besökare. Med målet om en långsiktigt välskött led ska pilgrimsleden Göta älv värna om, behålla och representera det genuina - som en av de etablerade lederna i Västra Götaland. Visionen är att alla skall gynnas av pilgrimsleden Göta älv. Leden tillgängliggör natur och kulturarv för såväl invånare och besökare. Den skapar genuina upplevelser.

Foto Pelle Dahlberg, utsikt Göta Älv

Foto Pelle Dahlberg, utsikt Göta Älv

Genuina pilgrimsleden Göta älv

Projektet bygger vidare på tidigare pilgrimsprojekt från 2012-2014. Det har runnit vatten under bron och etapp för etapp arbetar vi med att sätta leden till bästa standard. Att värna om det genuina handlar om viljan att lyfta det småskaliga, familjära och charmiga. Det har vi mycket av. På samma gång är vi rika på historia och ett varierande naturlandskap. Man kan kalla det personlighet.

Etapp för etapp

Det handlar också om att vi har arbete framför oss. Att vi etapp för etapp förbättrar märkningen på leden och också, i vissa fall, om att dra om vissa sträckor. Det är vad vi gör. Förbättrar. I slutändan handlar det om att tillgängliggöra vad vi har. Vad vi vill. Troligen är det så... att det genuina hos pilgrimsleden Göta älv betyder att du kan slappna av. Du vandrar. Genom leden lär du känna landskapets olika personligheter - vår historia och natur, det lokala. Etapp för etapp känner du dig kanske lika autentisk som miljön. Det rimmar väl med pilgrimstanken. Den inre och yttre resan. Ställ dina skitiga vandrarkängor på farstun. Känn dig välkommen.

Rätt förutsättningar

Projektet tar som all ledutveckling sin utgångspunkt i markägardialog och en god infrastruktur. Genom god dialog med LRF och berörda markägare vill vi skapa goda förutsättning för långsiktighet. Över projektperioden 2019-2020 är långsiktighet ledordet och vi arbetar med frågan besöksnäring kopplat till leden enligt bo, äta, göra med kvalitet. Här vill vi finna nyckelaktiviteter och samverkande aktörer för att möjliggöra och skapa rätt förutsättningar.

Gynna alla

Vandringsleden av idag finns till tack vare Bo Björklunds och Pelle Dahlbergs starka engagemang och gedigna arbete, som ligger till grund för att invånare och besökare kan uppleva vår natur och historia. Leden ska gynna våra invånare. För en kort promenad, för en halvdags- eller heldagstur. Kanske längre än så? 

Projekt Pilgrimsleden Göta Älv finansieras av Leader.

Logotyper för samarbetspartners.

Kontakt

Näringslivschef

Per Brohagen
per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se

Vill du ringa till oss?
Du når oss på 0303-70 30 00


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den