Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts

Skolskjuts är ett begrepp för kostnadsfri transport till och från elevens folkbokföringsadress och den obligatoriska, regelbundna och schemalagda undervisningen i anvisad skola.

 

Vem har rätt till skolskjuts?

  • Elev som är folkbokförd i Ale kommun och har lång eller olämplig väg till skolan. Väg- och trafikförhållanden kan påverka bedömningen. Några av de större vägarna i kommunen är klassade som olämpliga för gång- och cykeltrafik och skolskjuts kan då beviljas vid kortare avstånd.  
  • Elev som har speciella personliga behov, till exempel på grund av funktionsnedsättning.

Ansökan

Ansökan om skolskjuts eller kostnadsfritt skolbusskort sker via vår e-tjänst som du finner i menyn till höger. Ansökan gäller för ett läsår i taget.
Vid ansökan om skolskjuts vid synnerliga skäl, ska läkarintyg bifogas.

Former av skolskjuts

  • Skolbusskort för Västtrafik linjetrafik
  • Skolbusskort (i vissa fall taxiresor) vid växelvis boende.
  • Särskilt beviljad skolskjuts i form av taxiresor (synnerliga skäl).
  • Föräldraskjuts

Avstånd för skolskjuts och kostnadsfria skolkort

Med skolväg avses kortaste gång- eller cykelväg från elevens bostad till den skola till vilken eleven hänvisats för sin skolgång. Med elevens bostad avses alltid den bostad där eleven är folkbokförd.

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass

Minst 2 km

Årskurs 1–3

Minst 3 km

Årskurs 4–6

Minst 4 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Avstånd för särskilt anordnad skolskjuts

Särskild anordnad skolskjuts kan endast beviljas om eleven går i den skola som kommunen har anvisat. Sådan skjuts mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan beviljas om avståndet till närmaste busshållplats är:

Årskurs

Avstånd

Årskurs F–3

Minst 2 km

Årskurs 4–6

Minst 3 km

Årskurs 7–9

Minst 4 km

Växelvis boende

Vid växelvis boende kan skolskjuts beviljas inom Ale kommun under förutsättning att eleven går i den skola som kommunen har anvisat och regelbundet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavare inom kommunens gränser. Har eleven valt en annan skola inom kommunen än den anvisade kan kostnadsfritt skolkort beviljas inom Ale kommun vid växelvis boende.

Skolskjuts på grund av synnerliga skäl

Skolskjuts kan beviljas på grund av synnerliga skäl och avser endast elever med särskilda personliga behov, till exempel funktionsnedsättning.

Föräldraskjuts

En särskild överenskommelse med förälder om ersättning kan i undantagsfall förekomma för att lösa skolskjutsfrågan för en enskild elev. För mer information, kontakta skolskjutshandläggare via kommunens kontaktcenter
på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Vem har ansvaret för barnen?

Vårdnadshavare ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller mötesplatsen för den särskilt anordnade skolskjutsen. Det är också vårdnadshavares ansvar att lära barnen åka med kollektivtrafik.

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att barnen transporteras till och från skolan på ett säkert sätt. Skolan ansvarar för eleverna under hela skoldagen och ser till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter skolan.

Fritidskort

Fritidskort för ungdomar under 20 år erbjuds inte av Ale kommun utan finns att köpa hos Västtrafik. Kortet gäller för resor i alla tre zonerna för 30 eller 90 dagar på Västtrafiks hemsida.

Borttappat busskort

Om du förlorar ditt kort anmäler du detta via e-tjänsten för beställning av ersättningskort för förlorat, skadat eller ej fungerande skolbusskort.

E-tjänsten kräver e-underskrift av dig för att behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation ( t ex Mobilt BankID) går det inte att använda e-tjänsten.
Om så är fallet kontakta Ale kommuns kontaktcenter på telefon 0303 - 70 30 00.

Elever i årskurs 4-9 debiteras en administrativ kostnad på 212 kr. Ett skolkort som är helt och rent, men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter.

Det nya kortet kommer till skolexpeditionen inom cirka vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på din skolexpedition.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den