Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Företagare

Vissa tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation. På www.bankid.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur du skaffar e-legitimation.

Om du inte använt e-tjänsterna någon gång tidigare börja med att klicka på Mina sidor och logga in med e-legitimation en gång så du skapar upp ett konto.

 

E-tjänst

Blankett

Anmälan eller ansökan om spridning av växtskyddsmedel

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettPDF

 

 

E-tjänst

Blankett

Pågående upphandlingar

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 


E-tjänst

Blankett

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


E-tjänst

Blankett

Ansökan om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, anmälan


BlankettPDF

Ansökan om planbesked


BlankettPDF

Ansökan om marklov

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Anmälan om eldstad

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Anmälan om stomingrepp

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Beställning av kartunderlag till situationsplan

E-tjänstöppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Bygghandlingar i e-arkiv

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 


E-tjänst

Blankett

Anmälan miljöfarlig verksamhet


BlankettPDF

Information/anmälan om installation av cistern

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Anmälan om cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Anmälan avfall för anläggningsändamål

 

BlankettPDF

Information om anmälan om avfall för anläggningsändamål

 

BlankettPDF


E-tjänst

Blankett

Ansökan om schakttillstånd

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Ansökan om TA-plan

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 


E-tjänst

Blankett

Anmälan om lokal för hygienisk behandling och/eller undervisning

 

BlankettPDF

Anmälan om solarieverksamhet

 

BlankettPDF

Ansökan om att hålla djur inom detaljplanelagt område

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettPDF

Grannars medgivande till djurhållning

 

BlankettPDF

 


E-tjänst

Blankett

Beställning av kartunderlag till situationsplan

E-tjänstöppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Beställning av kartutsnitt från kartdatabasen


BlankettPDF

 


E-tjänst

Blankett

Anmälan dricksvattenanläggning


BlankettPDF

Anmälan livsmedelsanläggning


BlankettPDF

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet


BlankettPDF

Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhet


BlankettPDF

 

 

E-tjänst

Blankett

Ajourhållning av lägenhetsregister för flerbostadshus inklusive specialbostäder

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ajourhållning av lägenhetsregister för småhus inklusive fritidshus

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

E-tjänst

Blankett

Nedtagning av träd

 

BlankettPDF

 

 

E-tjänst

Blankett

Serveringstillstånd

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

E-tjänst

Blankett

VA-ansökan

 

BlankettPDF

 


E-tjänst

Blankett

Information om anmälan om avfall för anläggningsändamål

 

BlankettPDF

Anmälan om avfall för anläggning

 

BlankettPDF

Ansökan om ÅVC-kort för företag

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

 

Relaterad information

Tänk på att dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Läs mer om

  1. Ales integritetsbestämmelse
  2. Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. E-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-05-28 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.