Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bygga och bo

Vissa tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation. På www.bankid.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur du skaffar e-legitimation.

Om du inte använt e-tjänsterna någon gång tidigare börja med att klicka på Mina sidor och logga in med e-legitimation en gång så du skapar upp ett konto.


E-tjänst

Blankett

Ansökan om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, anmälan


BlankettPDF

Ansökan om planbesked

 

BlankettPDF

Ansökan om marklov

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettPDF

Anmälan om eldstad

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettPDF

Anmälan om stomingrepp

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettPDF

Beställning av kartunderlag till situationsplan

E-tjänstöppnas i nytt fönsterBlankettPDF

Bygglovsritningar i e-arkiv

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 


E-tjänst

Blankett

Beställning av kartunderlag till situationsplan

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Beställning av kartutsnitt från kartdatabasen

 

BlankettPDF

Ansökan om behörighet som sakkunnig utförare av utstakning


BlankettPDF

Beställning av gränsutvisning


BlankettPDF

 


E-tjänst

Blankett

Ansökan om gemensam avfallsbehållare


BlankettPDF

Ansökan om längre hämtningsintervall för hushåll

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettPDF

Ansökan ÅVC-kort för hushåll

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

 


E-tjänst

Blankett

VA-anmälan småhus


BlankettPDF

VA-anmälan verksamheter

 

BlankettPDF

Ansökan om enskilt avlopp

 

BlankettPDF

Ansökan om tillstånd för torrtoalett

 

BlankettPDF

Information om hur du ansöker om enskilt avlopp


InformationPDF

Anmälan om översvämning


BlankettWord

 


E-tjänst

Blankett

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

 

 

E-tjänst

Blankett

Ajourhållning av lägenhetsregister för flerbostadshus inklusive specialbostäder

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ajourhållning av lägenhetsregister för småhus inklusive fritidshus

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

E-tjänst

Blankett

Ansökan om att hålla djur inom detaljplanelagt område

 

BlankettPDF

 Blankett

Ansökan om strandskyddsdispens


BlankettPDF

 

Relaterad information

Tänk på att dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Läs mer om

  1. Ales integritetsbestämmelse
  2. Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. E-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-11-19 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.