Länk till startsidan

Skredsäkring och sanering i Älvängen

Den första etappen med skredsäkring av den förorenade marken i Älvängens västra industriområde är genomförd. En utförd tryckbank (motfyllnad under vattnet) längs hela området, samt avlastningsschakt med naturanpassade erosionsskydd, gör det nu möjligt att gå vidare för att sanera den förorenade marken.

Föroreningar i fyllnadsmassorna

Älvängens västra industriområde har använts för industriverksamheter sedan slutet på 1800-talet. Området består i delar av fyllnadsmassor till varierande djup, som framför allt i strandzonen delvis består av industriellt restavfall och byggnadsrester. Även utanför strandkanten har det påvisats en mängd rivningsmaterial. Stora delar av fyllnadsmassorna i området är påverkade av föroreningar, främst PAH, petroleumkolväten och tungmetaller.

Förekomsten av geotekniska problem varit känt sedan 1960-talet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 18 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen