Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vattentjänstplan

Ale kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Förslag till vattentjänstplan för Ale kommun

Vattentjänstplan- samrådshandling Pdf, 2 MB.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta arbetet med vattentjänstplanen, ska dessa ha kommit in senast den 12:a oktober 2023 till Enhet Infrastruktur. Synpunkterna skickas till:

Enhet Infrastruktur

Ale kommun

449 80 ALAFORS

eller till: VA@ale.se ange då ”Samråd Vattentjänstplan” i ämnesraden.

Vad händer efter samråd?

Vattentjänstplanen ska i enlighet med den nya lagstiftningen gå genom ett så kallat normalt planförfarande, vilket innebär tre skeden (samråd, granskning, antagande). Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsskedet, eller i nästa skede – granskningsskedet. Förfarandet med en vattentjänstplan är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster som hänvisar till lagstiftning i planprocess i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformningen av vattentjänstplanen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta vattentjänstplanen.

Samråd: 4 veckor

Granskning: 4 veckor

Antagande preliminärt i januari/februari 2024

Vad är en vattentjänstplan?

Vattentjänstplanens framtagande grundar sig i den nya lagstiftningen i Lagen om allmänna vattentjänster som ställer krav på att det i varje kommun ska finnas underlag som beskriver och stärker långsiktig planering av kommuners VA-verksamhet genom en vattentjänstplan. Det ställs vissa krav på vad vattentjänstplanen ska innehålla. Bland annat att kommunen ska planera för hur områden med enskild VA-försörjning som är i behov av en kommunal VA-försörjning ska åtgärdas. Detta har kommunen planerat för i en tidigare beslutad VA-utbyggnadsplan där enbart utdrag presenteras i vattentjänstplanen. Vidare ska vattentjänstplanen innehålla planering som ska skapa förutsättningar för att den allmänna anläggningen ska bibehålla sin funktion vid händelse av skyfall.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den