Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunalt vatten och avlopp

Vi ser till att våra kunder har rent och friskt dricksvatten i kranen, dygnet runt och året runt. När du har använt vattnet leds det bort och renas på ett miljöriktigt sätt.

Göta Älv är dricksvattentäkt för Göteborgsregionen och i Ale kommun får vi dricksvatten levererat från både Göteborgs och Kungälvs vattenverk. Ale har ett avloppsreningsverk i Älvängen som tar emot och renar spillvatten från norra delen av kommunen. Spillvattnet från mellersta och södra delen av kommunen leds via ledningar till Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket på Hisingen i Göteborg.

Ska du flytta?

Du som flyttar från ditt hus behöver göra en flyttanmälan, vilken inkluderar avtalet för ditt avfall samt vatten och avlopp. Görs inte en flyttanmälan kan du bli felaktigt debiterade för de nya ägares vattenförbrukning och avfallshantering. Flyttanmälan kan du göra på vår E-tjänst för flyttanmälan. Länk till annan webbplats.

Är du nyinflyttad?

Du som flyttar in i ett hus behöver inte göra en flyttanmälan, utan det är säljaren av huset som lämnar dina uppgifter till oss vid överlåtelsen. Efter att säljaren har gjort en flyttanmälan, så skriver vi över avtalet på er gällande avfall, vatten och avlopp.

Är du VA-abonnent?

Du som redan har kommunalt vatten och avlopp kan hitta information här på vår webbplats om vilket ansvar du som fastighetsägare har, vad det kostar att vara ansluten, hur du ska göra vid vattenmätaravläsning och mycket annat.

Vill du ansluta till kommunalt VA?

Gör en VA-anmälan Länk till annan webbplats. och skicka in till oss på VA-enheten via kommun@ale.se så svarar vi dig med vilka anslutningsmöjligheter din fastighet har.

Ledningsnät

Ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten består av huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar. Huvudledningar och distributionsledningar ägs och underhålls av kommunen. Servisledningarna efter förbindelsepunkt (anslutningspunkt och ansvarsgräns) ägs och ska skötas om av dig som är fastighetsägare.

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla vatten- och avloppsledningsnätet, reningsverket och alla tillhörande pumpstationer och anläggningar. Vi tar vattenprover ute på ledningsnätet och inne hos brukare för att försäkra oss om att vi uppfyller kraven från Livsmedelsverket.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den