Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunalt vatten och avlopp

Vi ser till att våra kunder har rent och friskt dricksvatten i kranen, dygnet runt och året runt. När du har använt vattnet leds det bort och renas på ett miljöriktigt sätt.

Göta Älv är dricksvattentäkt för Göteborgsregionen och i Ale kommun får vi dricksvatten levererat från både Göteborgs och Kungälvs vattenverk. Ale har ett avloppsreningsverk i Älvängen som tar emot och renar spillvatten från norra delen av kommunen. Spillvattnet från mellersta och södra delen av kommunen leds via ledningar till Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket på Hisingen i Göteborg.

Är du VA-abonnent?

Du som redan har kommunalt vatten och avlopp kan hitta information här på vår webbplats om vilket ansvar du som fastighetsägare har, vad det kostar att vara ansluten, hur du ska göra vid vattenmätaravläsning och mycket annat.

Vill du ansluta till kommunalt VA?

Gör en VA-anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka in till oss på VA-enheten så svarar vi dig med vilka anslutningsmöjligheter din fastighet har.

Ledningsnät

Ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten består av huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar. Huvudledningar och distributionsledningar ägs och underhålls av kommunen. Servisledningarna efter förbindelsepunkt (anslutningspunkt och ansvarsgräns) ägs och ska skötas om av dig som är fastighetsägare.

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla vatten- och avloppsledningsnätet, reningsverket och alla tillhörande pumpstationer och anläggningar. Vi tar vattenprover ute på ledningsnätet och inne hos brukare för att försäkra oss om att vi uppfyller kraven från Livsmedelsverket.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

-tjänster, blanketter

  1. VA-anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-16 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.