Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Enskild brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör enskilda brunnägare ta vattenprover.

Anlägga ny brunn

I Ale kommun krävs inget tillstånd för att anlägga en brunn för dricksvatten till eget hushåll. Det är ändå viktigt att tänka på placeringen av brunnen, så att det inte finns risk för att vattnet blir förorenat. Ett råd är att anlita en certifierad borrare med ansvarsförsäkring. I broschyren Att anlägga brunn Länk till annan webbplats. står det mer om vad som är bra att tänka på.

Ansvar för brunnen

Det är fastighetsägare/brunnägare eller ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också fastighetsägare/ägarförening som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Varför dricksvattnet ska kontrolleras

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, gärna minst var tredje år. Finns det småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Kända problem i Ale

I Ale kommun är ett av de vanligaste problemen med dricksvattnet alltför höga fluoridhalter, vilket är olämpligt för små barn. Det är också vanligt med höga järn- och manganhalter.

Gör en vattenanalys!

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.  

När man vill analysera sitt dricksvatten vänder man sig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. Kommunen har ett avtal med SGS Analytics om hämtning av prov.

De hushåll som har egen brunn kan få sitt vatten analyserat genom att beställa flaskor för provtagning på SGS Analytics brunnsvattenportal www.brunnsvatten.se

Provflaskor skickas från labbet till hemmet där beställaren själv tar provet enligt instruktioner som medföljer. Vattenproven kan därefter lämnas in till Kontaktcenter i Nödinge (Ale torg 7) på tisdagar före klockan 11.00 för transport till SGS Analytics laboratorium i Linköping. Proverna ska vara dagsfärska vid inlämnandet. Du får analyssvar från laboratoriet efter ungefär 2 veckor.

Om du har frågor om provtagning eller analysresultat kan du ringa SGS Analytics kundservice på telefonnummer 013-25 49 91. Telefontid måndag-fredag kl. 08.30-16.30, lunchstängt kl. 12.00-13.00. E-post: se.ie.brunnsvatten@sgs.com

Du kan också själv kontakta andra vattenanalyslaboratorier direkt för provtagning. Det kan löna sig att jämföra priserna. Vi rekommenderar då att du använder dig av ett ackrediterat laboratorium och att analysen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Det här kan du göra åt dåligt vatten

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet.

Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den