Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Enskild brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör enskilda brunnägare ta vattenprover.

Anlägga ny brunn

I Ale kommun krävs inget tillstånd för att anlägga en brunn för dricksvatten till eget hushåll. Det är ändå viktigt att tänka på placeringen av brunnen, så att det inte finns risk för att vattnet blir förorenat. Ett råd är att anlita en certifierad borrare med ansvarsförsäkring. I broschyren Att anlägga brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster står det mer om vad som är bra att tänka på.

Ansvar för brunnen

Det är fastighetsägare/brunnägare eller ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också fastighetsägare/ägarförening som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Varför dricksvattnet ska kontrolleras

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, gärna minst var tredje år. Finns det småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Kända problem i Ale

I Ale kommun är ett av de vanligaste problemen med dricksvattnet alltför höga fluoridhalter, vilket är olämpligt för små barn. Det är också vanligt med höga järn- och manganhalter.

Gör en vattenanalys!

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.  

Provtagningsflaskor finns att hämta hos Kontaktcenter i kommunhuset i Nödinge. Inlämning av prov sker på tisdagar före klockan 12.00 för transport till Eurofins laboratorium i Lidköping. Ring Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00 senast måndagen innan och meddela att du kommer med prover. Du får analyssvar från laboratoriet efter ungefär 2 veckor.

Om du har frågor om provtagning eller analysresultat kan du ringa Eurofins kundsupport "Vatten" på telefonnummer 010-490 81 70. Telefontid: tisdag–torsdag klockan 09.00–12.00.

Du kan också själv kontakta något vattenanalyslaboratorium direkt för provtagning. Det kan löna sig att jämföra priserna. Vi rekommenderar då att du använder dig av ett ackrediterat laboratorium och att analysen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Det här kan du göra åt dåligt vatten

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet.

Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Mer information om dricksvatten

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjninglänk till annan webbplats ger anvisningar för dig som är brunnägare. Här finns bland annat gränserna för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Socialstyrelsen har tagit fram handboken Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.

Socialstyrelsen har även tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnägare, nämligen Sköt om din brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Att anlägga brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-01-09 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.