Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Driftstörningar vatten och avlopp

Här hittar du information om pågående och planerade VA-arbeten, vart du kan vända dig eller vad du kan göra vid problem eller störningar med den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

VA-arbete Surte

Plats:

Göteborgsvägen

Arbetet startar:

Midnatt 26/1 - 2023

Arbetet förväntas vara klart:

Kl. 09:00 27/1 - 2023

Typ av arbete:

Inklopplingsarbete

Mer information:

Framkomligheten kommer vara något begränsad under arbetetsgång.

Påsläppning av vattnet kan komma att orsaka sämre tryck i ledningar.

Kontaktperson:

Christian Petersson, nås via kontaktcenter 0303-70 30 00 eller vår personal på plats.


VA-arbete Älvängen

Plats:

Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen

Arbetet startar:

Vecka 34

Arbetet förväntas vara klart:

Sommaren 2023

Typ av arbete:

Utbyte av dricks-, dagvatten och spillvattenledningar

Mer information:

Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Framkomligheten kommer vara begränsad, men tillfälliga vägar och parkeringar kommer byggas.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över arbete vid Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.

Karta över arbete vid Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.


VA-arbete Bohus

Plats:

Skomakargränd och Skräddargränd

Arbetet startar:

Vecka 37

Arbetet förväntas vara klart:

Under hösten 2022

Typ av arbete:

Utbyte av vattenledning

Mer information:

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet och gångbanorna kan bli helt avstängda.

Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Tony Hammarberg, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över arbetet på Skomakargränd och Skräddargränd

Karta över arbetet på Skomakargränd och Skräddargränd


Detta gäller vid en vattenavstängning

  • Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Du ska inte lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar under samma tid.
  • Vattnet kan kortvarigt bli missfärgat efter en avstängning. Spola ur kranarna tills missfärgningen försvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt.
  • Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

Tips

  • Tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och ställ i kylen.
  • Fyll en hink med vatten för att kunna spola i toaletten.
  • Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.

Felanmälan

Vid driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar, kontakta kommunen och anmäl felet. Kommunen ansvarar för och åtgärdar fel på de kommunala ledningarna. Är du osäker på vem som har ansvaret, se ABVA Pdf, 7 MB..

Under kontorstid, ring Kontaktcenter.
Telefon: 0303-70 30 00

Kvällar och helger, ring SOS Larmcentral.
Telefon: 031-703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den