Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Driftstörningar vatten och avlopp

Här hittar du information om pågående och planerade VA-arbeten, vart du kan vända dig eller vad du kan göra vid problem eller störningar med den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.


VA-arbete i Bohus


Plats:

Alkalievägen

Arbetet startar:

Vecka 47

Arbetet förväntas vara klart:

Vecka 3

Typ av arbete:

Nyläggning av dricksvattenledningar

Mer information:

Under arbetets gång kan framkomligheten vara begränsad, men kommer att skyltas och dirigeras på ett tydligt sätt.
Omdirigering av trafik gäller främst trafik till Jordfallsvägen.

Infartsvägen till Jordfallsvägen i höjd med Katodvägen kommer vara avstängd i perioder under entreprenadtiden.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen under arbetets gång. Information om när kommer skickas ut via kommunens SMS-tjänst.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Vår arbetsledare Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över VA-arbetet på Alkalievägen

VA-arbete i Bohus


Plats:

Skårdalsvägen

Arbetet startar:

Vecka 36

Arbetet förväntas vara klart:

Vecka 52 2021

Typ av arbete:

Nyläggning av dricksvatten-, spillvattenledningar och dagvattenledningar

Mer information:

Vägen kommer vara avstängd under arbetets gång, följ anvisade skyltar.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut på SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Vår arbetsledare Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över arbetet på Skårdalsvägen i Bohus

Karta över arbetet på Skårdalsvägen i Bohus


Detta gäller vid en vattenavstängning

  • Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Du ska inte lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar under samma tid.
  • Vattnet kan kortvarigt bli missfärgat efter en avstängning. Spola ur kranarna tills missfärgningen försvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt.
  • Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

Tips

  • Tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och ställ i kylen.
  • Fyll en hink med vatten för att kunna spola i toaletten.
  • Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.


Felanmälan

Vid driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar, kontakta kommunen och anmäl felet. Kommunen ansvarar för och åtgärdar fel på de kommunala ledningarna. Är du osäker på vem som har ansvaret, se ABVA Pdf, 7 MB..

Under kontorstid, ring Kontaktcenter.
Telefon: 0303-70 30 00

Kvällar och helger, ring SOS Larmcentral.
Telefon: 031-703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den