Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Driftinformation Vatten och avlopp

Här hittar du information om akuta driftstörningar, pågående- och planerade VA-arbeten, vart du kan vända dig eller vad du kan göra vid problem eller störningar med den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

Akuta VA-driftstörningar

Inga kända driftstörningar i nuläget.

Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Du ska inte lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar under samma tid. Vattnet kan kortvarigt bli missfärgat efter en avstängning. Spola ur kranarna tills missfärgningen försvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

Tips!

Tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och ställ i kylen. Fyll en hink med vatten för att kunna spola i toaletten. Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.

Vid driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar, kontakta kommunen och anmäl felet. Kommunen ansvarar för och åtgärdar fel på de kommunala ledningarna. Är du osäker på vem som har ansvaret, se ABVA.

Under kontorstid, ring Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00

Kvällar och helger, ring SOS Larmcentral
Telefon: 031-703 14 37

Planerade och pågående VA arbeten


VA-utredning, Nol

Plats:

Brobacken

Arbetet startar:

Vecka 36, 2023

Arbetet förväntas vara klart:

Vecka 39, 2023

Typ av arbete:

Geoundersökning för framtida VA-projekt

Mer information:

Framkomligheten kan komma att påverkas under arbetets gång.

Kontaktperson:

Tony Hammarberg, kontaktas via kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.


Karta över brobacken och rishedsvägen som visar vart geoundersökningen kommer att ske.

VA-arbete Älvängen - Skepplanda etapp 1

Plats:

Skönningared Kronogårdsvägen

Arbetet startar:

Augusti 2023

Arbetet förväntas vara klart:

Hösten 2023

Typ av arbete:

Ett större VA-arbete på ledningsnätet som sträcker sig mellan Älvängen och Skepplanda. Arbetet kommer att ske i etapper. Denna information gäller etapp 1.

Arbetet kommer att ske genom så kallad schaktfri ledningsbyte vilket innebär att det bara schaktas i mindre områden.

Mer information:

Berörda fastigheter är välkomna på informationsmöte 2023-07-05 klockan 17:00 på VA-driftkontoret på Emylundsvägen 60 i Älvängen.

Framkomligheten kan komma att påverkas under arbetets gång.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Tony Hammarberg, kontaktas via kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.


Karta som visar vart VA-arbetet planeras utföras. VA-arbetet markeras med en rödlinje längs Göteborgsvägen. Sträckan räcker sig från Paradisvägen upp mot Uppegården.

Kartan visar med rödmarkering där VA-arbetet kommer att utföras.

VA-arbete Älvängen

Plats:

Göteborgsvägen och Änggatan

Arbetet startar:

Våren 2023

Arbetet förväntas vara klart:

Hösten 2023

Typ av arbete:

Utbyggnad av två stycken dagvattenledning

Mer information:

Under arbetets gång kommer vändplatsen vid Änggatan att vara avstängd för biltrafik. Tillfälliga p-platser finns norr om Änggatan för fastigheter Utby 3:63 och 3:75 enligt vägvisningar, se bild nedan.


Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Ardawan Ibrahim, kontaktas via kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.


Ortofoto som visar vart VA-arbetet kommer att ske samt de tillfälliga parkeringarna.

VA-arbete Bohus

Plats:

Källtorpsvägen

Arbetet startar:

Vecka 6, 2023

Arbetet förväntas vara klart:

Hösten 2023

Typ av arbete:

Utbyggnad av kommunalt VA

Mer information:

Framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad och gångbanor kan bli helt avstängda.

Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Tony Hammarberg, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över VA-arbete på Källtorpsvägen. Röd linje som sträcker sig över Källtorpsvägen visar vart VA-arbetet kommer att ske.

Karta över VA-arbete på Källtorpsvägen. Röd linje visar vart VA-arbetet kommer att ske.

VA-arbete Älvängen

Plats:

Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen

Arbetet startar:

Vecka 34

Arbetet förväntas vara klart:

Sommaren 2023

Typ av arbete:

Utbyte av dricks-, dagvatten och spillvattenledningar

Mer information:

Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Framkomligheten kommer vara begränsad, men tillfälliga vägar och parkeringar kommer byggas.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över arbete vid Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.

Karta över arbete vid Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den