Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Aktuella arbeten, avbrott och störningar

Här hittar du information om pågående VA-arbeten, vart du kan vända dig eller vad du kan göra vid problem eller störningar med den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

 

Anläggning av dagvattendammar och dike i Älvängen augusti till november 2020

För att skydda Älvängen mot framtida skyfall och översvämningar genom att fördröja regnvattnets väg genom Älvängen kommer fem dagvattendammar att anläggas. Dagvattendammarna kommer att kunna hantera mycket större volymer regnvatten än traditionella ledningar under mark och samtidigt kunna ge ett inslag av en blågrön yta i samhället. Utöver den viktiga fördröjningsfunktionen har dagvattendammarna också planerats för att främja det lokala djurlivet och omgivande miljö.

Under arbetets gång kan framkomligheten vara begränsad, men det kommer att skyltas på ett tydligt sätt.

Anläggningsarbetet kommer utföras för Ale kommun av Skanska Sverige AB.

Arbetet har påbörjats (vecka 33) och förväntas pågå till november 2020.

Länk till mer information om placering och utformning av dagvattendammarna och diket.PDF

VA-arbete på Egnahemsvägen i Nol

Arbetet kommer att påbörjas klockan 07:00 måndagen den 29 april.

Vattenledningarna i gatan skall bytas ut och en ny vägkropp ska byggas. Arbetet förväntas pågå under en lång tid.

Under arbetets gång kan framkomligheten vara begränsad, men det kommer att skyltas på ett tydligt sätt.

Det kan komma att bli aktuellt med vattenavstängning och alla berörda kommer att informeras. Troligtvis kommer vattnet att stängas av endast under korta stunder.

Vid frågor om vatten och avlopp, kontakta VA-enheten. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Detta gäller vid en vattenavstängning

  • Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Du ska inte lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar under samma tid.
  • Vattnet kan kortvarigt bli missfärgat efter en avstängning. Spola ur kranarna tills missfärgningen försvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt.
  • Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

Tips

  • Tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och ställ i kylen.
  • Fyll en hink med vatten för att kunna spola i toaletten.
  • Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.

Felanmälan

Vid driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar, kontakta kommunen och anmäl felet. Kommunen ansvarar för och åtgärdar fel på de kommunala ledningarna. Är du osäker på vem som har ansvaret, se ABVAPDF.

Under kontorstid, ring Kontaktcenter.
Telefon: 0303-70 30 00

Kvällar och helger, ring SOS Larmcentral.
Telefon: 031-703 14 37

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2021-01-20