Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kulturarvsplan

Aletrakten är en gammal kulturbygd med rik och spännande historia. Överallt i bygden finns spår och lämningar alltifrån förhistorisk tid, såsom hällristningarna i Alvhem till modernare saker som Ale kulturrum  i Nödinge - listan på det som utgör Ales kulturarv kan göras lång.

Kultur i arv

I denna skrift presenteras ett urval av allt från det som format Ale och kan berätta kommunens historia. Kulturarvet är närvarande överallt men på några platser är det extra tydligt avläsbart. I skriften finns ett antal sådana miljöer beskrivna.

Skriften kan läsas fristående som den är men den är också en del i den kulturarvsplan som arbetats fram under 2006 och 2007. Planen ingår som en del i den kommunala översiktsplanen och pekar ut särskilt värdefulla miljöer samt åtgärder för att stärka hänsyn och kunskap kring kulturarvet.

Kulturarvsplan

Kulturarvsplanen har tagits fram av Ale kommun i samverkan med Regionmuseum Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland och ett antal dialoggrupper med Alebor.

Handlingar

Sidan kontrollerades av:

den