Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förslag Nödinge centrum

Se hur Nödinge kan se ut i framtiden med stationsnära bebyggelse och en fördubbling av befolkningen! Vad tycker du? Lämna din åsikt.

Nu jobbar vi med en detaljplan för Nödinge där vi ska utveckla det befintliga centrumet till ett småstadscentrum där bostäder, kommersiell och offentlig service ges möjligheter att utvecklas i anslutning till pendeltågstationen. 27 oktober ställdes materialet ut i Nödinge. Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplanen, FÖP Nödinge, som är antagen.

Längst ned på sidan kan du lämna din åsikt. Observera att skissen inte gäller byggnadernas utseende, utan placeringen av vägar/gator och gröna ytor.

De här presenterade skisserna är en vidareutveckling av det skissarbete som genomfördes under våren 2017 då fyra olika arkitektteam tog fram skissförslag för centrums utveckling. Materialet på den här sidan är skissförslag för strukturen och de centrala offentliga rummen och ska utgöra underlag för fortsatt planarbete.
Länk till en beskrivning av planprocessenPDF.

Mandaworks AB

Illustration Mandaworks AB

Bilden visar en tänkbar utformning av struktur och volymer i stråket mellan Pendeltågsstationen och Ale Kulturrum. Ett väderskyddat torg i anslutning till det nya kommunhuset, ett större torg med plats för olika aktiviteter i handelsgatans förlängning och ett grönt torg som anknyter till den gröna kullen vid Ale Kulturrum.

Mandaworks AB

Illustration Mandaworks AB

Från pendeltågsstationen finns idéer om att skapa en gångbro över Nödingevägen.

Mandaworks AB

Illustration Mandaworks AB

På det stora torget ska det finnas utrymme för olika typer av aktiviteter, exempelvis torghandel och uteserveringar.

Vattnet

De många gröna öarna längs kulturstråket tar hand om och fördröjer vattnets väg från högsta punkten i öster till lägsta punkten i väster. I väster finns även större dagvattenreceptorer i form av öar som fördröjer vattnet ytterligare innan det släpps ut i Göta älv via Hålldammsbäcken. Dagvattnet görs synligt i linjerna längs kulturstråket och torget i Nödinge genom öppna och täckta dagvattenrännor. Mitt på torget finns en vattenfontän som skapar en västkustsdimma. Denna ger en nästan mystisk karaktär åt torget och skapar ett behagligt ljud som även distraherar buller från bilvägen. Varma dagar kan man springa genom dimman för lek och svalka. Fontänens dimma belyses efter mörkrets ingång och blir då ett stämningsfullt och vackert inslag på torget.

Mandaworks AB

Illustration Mandaworks AB

Möbleringen

Mitt på torget finns en stor klippa i bästa solläge som tar inspiration från västkustens klipphällar. Denna klippa kan användas till att leka på, springa genom, skatea på, äta lunch i, sola på och vila i. Materialet är slipad betong och vissa delar kan anläggas med värme för att göra den extra behaglig när vårsolens strålar når torget. Linjebelysning gör Nödingeklippan till ett vackert element under de mörka timmarna av dygnet. De gröna öarna vid Ale Kulturrum har sittelement vid hörnen som skapar mötesplatser för eleverna från den närliggande skolan. Också vid öarna längs Stationsgatan skapas sittplatser i en grönskande behaglig miljö.

Mandaworks AB

Illustration Mandaworks AB

Aktiviteter

Det nya torget i Nödinge bjuder in till många olika aktiviteter. Platsen är tillräckligt stor för att ge plats åt större evenemang som kan sprida sig mot Ale Kulturrum. Torget har samtidigt en småstadsstorlek, som ger plats åt mer intima möten mellan invånarna, med Nödingeklippan som mötessten. Marknader kan hållas på eller vid torget och vintertid kan en skridskobana anordnas. Kommunhusets inbjudande entréatrium vid torget ger en behaglig skyddad miljö mot vinden och regnet där samtidigt olika aktiviteter för Nödingeborna kan hållas.

Mandaworks AB

Illustration Mandaworks AB

Planprocessen

Som man ser i bilden nedan är planprocessen lång och innehåller många delar. Materialet på den här sidan hör till skisserna i startskedet för Nödinges nya centrum. Klicka på bilden för att se den i större format.

Planprocessen

Berätta för oss vad du tycker om skisserna


Observera att vi inte skickar något svar på din åsikt. Den sparas tillsammans med andra åsikter och används i arbetet med utvecklingen av centrala Nödinge.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-11-27 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.