Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Nödinge småstad

Nödinge ska bli småstad. Nu startar vi förvandlingen!

I Nödinge arbetar vi med ett flertal detaljplaner. Här nedan har vi samlat de projekt som är aktuella.

FÖP Nödinge

För att få ett helhetsgrepp på Nödinges framtida utveckling så har kommunen arbetat fram ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. FÖP Nödinge vann laga kraft den 2019-04-12

Här kan du ta del av handlingar och utredningar i FÖP Nödingeöppnas i nytt fönster

Nödinge centrum

Kommunen har påbörjat detaljplanering för Nödinge centrum. Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. Planarbetet startade med ett skissuppdrag för att få fram olika idéer och förslag. Fyra arkitektteam fick skissa på området under våren 2017. Skissförslagen finns att se om du följer nedan länk.

För detaljplanearbetet läs mer här: Detaljplanering för Nödinge centrumöppnas i nytt fönster

Detaljplanering

I Nödinge pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder, skola och centrumändamål.

  1. Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med fleraöppnas i nytt fönster
  2. Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 med fleraöppnas i nytt fönster
  3. Detaljplan för bostäder och skola inom Backa 1:13 med fleraöppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-08 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.