Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Älvängen småstad

Strukturstudie Älvängen

I småstaden Älvängen ska stadskvaliteterna utvecklas i samma takt som antal invånare växer. Med stadskvaliteter menas bland annat ett levande och tryggt centrum, trivsamma mötesplatser för nöje, rekreation, kultur, avkoppling och handel.

FÖP Älvängen

För att få ett helhetsgrepp på Älvängens framtida utveckling håller kommunen på att ta fram ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Älvängen 2045.

Medborgardialog 

Den 19 november 2016 välkomnades Älvängens medborgare till Älvhörnan, La Plaza huset i Älvängen. Syftet var att ha en tidig dialog om ortens möjligheter för utveckling under de kommande ca 30 åren som är den centrala uppgiften för att ta fram Fördjupad översiktsplan för Älvängen (FÖP Älvängen).

Medborgardialogen hölls i form av öppet hus. Cirka 100 personer var närvarade.  

Dialog Älvängen fastighetsägare

Under hösten 2016 startade dialog centrumutveckling Älvängen.
Ett 20-tal fastighetsägare i Älvängen, vilka några också representerar företagare i Älvängen, träffas kontinuerligt för att samverka kring utveckling Älvängen. Dialogmötena fortsätter under 2019.

Detaljplanering

I Älvängen pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder och centrumändamål.

  1. Detaljplan för bostäder inom Paradisetlänk till annan webbplats
  2. Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 m fl (Gustavas plats)länk till annan webbplats
  3. Detaljplan för bostäder inom Utby 2:4öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2019-05-20 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.