Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Småstäderna

Ale kommun är en kommun i stor förändring. Utbyggnaden av E45 och Norge- och Vänerbanan har gett kommunen en ökad tillgänglighet och förändrad roll i Göteborgsregionen, vilket skapar en stor förväntan på tillväxt.

Nödinge och Älvängen, kommunens två huvudorter, ska utvecklas till småstäder och växa till närmare 10 000 invånare per ort.

Kommunens målsättning är en befolkningstillväxt på mellan 1,9-2,4 procent. Utvecklingen av tätorterna i anslutning till pendelstationerna är en viktig framtidsfråga för Ale kommun.


En stationsnära utbyggnad av blandstad bidrar till ett rikare folkliv och ökad trygghet samtidigt som fler kan bo och verka kollektivtrafiknära.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-07-01