Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tidsplan - ÖP 2021

Tidsplan för översiktsplan 2021

Från förslag till antagandebeslut

 • Hösten 2020 - Förslag till ny översiktsplanlänk till annan webbplats.
  Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan (förslaget presenteras i en samrådshandling).
 • Vinter 2021 - Samråd.
  Förslaget ska ställas ut så att alla (boende, verksamma, myndigheter, kommuner och andra som är berörda) kan tycka till och lämna synpunkter på förslaget (samråd). OBS! Denna sidan stängs den 18 mars kl 24.00, då tiden för samrådet är slut.
 • Våren 2021 - Granskning.
  Efter insamling av synpunkter (samrådet) bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som skriftligt framförts och därefter ställs det omarbetade förslaget till översiktsplan ut för granskning. Preliminärt kommer utställning för granskning ske mellan 21 juni och 28 augusti.
 • Hösten 2021 - Planerat för antagande i kommunfullmäktige
  Efter inkomna synpunkter på det nya förslaget (som ställdes ut för granskning) bearbetas förslaget en gång till och kan därefter läggas fram till kommunfullmäktige för antagande.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den