Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Lämna synpunkt på ÖP 2021

Under utställning översiktsplan som pågår 23 juni till 28 augusti 2021 har du möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplan Ale kommun 2021. Endast skriftliga synpunkter tas emot.

Dina synpunkter ska vara skriftliga och skickas via e-post eller brev.

 • Skicka e-post till: oversiktsplan@ale.se
 • Skicka brev till:
  Ale kommun
  Kommunstyrelsen
  Översiktsplan
  449 80 Alafors
  Märk kuvertet och din epost med "Ny ÖP Ale KS.2020.423 ".

Vill du medverka på digitalt dialogmöte?

Möjligheter att medverka på ett digital dialogmöte finns. Där möter du ansvariga politiker och tjänsteperson från Ale kommun som håller i mötet. Kom ihåg att dina synpunkter måste vara skriftliga och skickas till adress ovan.

Aktuella tider:

Onsdag 11 augusti 2021, klockan 11.00-12.00
Onsdag 18 augusti 2021, klockan 17.30-18.30

Anmälan görs till kontaktcenter genom att sända e-post till kontaktcenter@ale.se eller ringa 0303-70 30 00. Ange då önskad tid, namn och e-post. Bekräftelse med instruktion för hur du ansluter dig sänds sedan per e-post till dig. Vi vill ha din anmälan senaste två dagar före aktuell tid. Det är begränsat antal medverkande vid varje tillfälle.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den