Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan (ÖP) som sträcker sig fram till år 2050. Nu är det dags för nästa steg, utställning för granskning. Mellan 23 juni och 28 augusti 2021 kan du se utställningen av karta och alla handlingar.


Öppna länken till utställning Länk till annan webbplats. (översiktsplan, karta och utställningshandling).

Visionsbild i samband med översiktsarbetet 2021

Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. Illustratör: Anya Winqvist

Så kan du ta del av förslaget

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Tiden för samrådet var mellan 18 februari till 18 mars, och sammanställning av synpunkter är nu klar. Utställning av reviderat förslag, utställning översiktsplan, öppnar den 23 juni.

Länk till utställning översiktsplan. Länk till annan webbplats.

Vill du medverka på digitalt dialogmöte?

Möjligheter att medverka på ett digital dialogmöte finns. Där möter du ansvariga politiker och tjänsteperson från Ale kommun som håller i mötet.

Aktuella tider:

Onsdag 11 augusti 2021, klockan 11.00-12.00
Onsdag 18 augusti 2021, klockan 17.30-18.30

Anmälan görs till kontaktcenter genom att sända e-post till kontaktcenter@ale.se eller ringa 0303-70 30 00. Ange då önskad tid, namn och e-post. Bekräftelse med instruktion för hur du ansluter dig sänds sedan per e-post till dig. Vi vill ha din anmälan senaste två dagar före aktuell tid. Det är begränsat antal medverkande vid varje tillfälle.

Så kan du lämna din synpunkt

Möjligheter att lämna synpunkter på utställning översiktsplan kan göras fram till och med 28 augusti 2021. Dina synpunkter måste vara skriftliga och sänds til oss. Adress hittar du här.

De synpunkter som inkom under samrådet har använts i arbetet. Synpunkterna är sammanställda med kommentarer i Samrådsredogörelse och finns att läsa i relaterade information.

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för politiska beslut om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt tidigt i processen (under samråd) då det finns störst möjlighet att göra ändringar i förslaget. Mellan 23 juni och 28 augusti 2021 kommer översiktsplanen ligga ute. Efter granskningsperioden får väsentliga ändringar inte göras. 

Sidan kontrollerades av:

den