Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan (ÖP) som sträcker sig fram till år 2050. Under perioden 18 februari till 18 mars kan du vara med och tycka till om förslaget.

Visionsbild i samband med översiktsarbetet 2021

Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. Illustratör: Anya Winqvist

Så kan du ta del av förslaget

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Du kan ta del av förslaget på följande sätt:

Så kan du lämna din synpunkt

Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt:

Samrådsmöte

Kommunstyrelsen bjuder in till ett antal digitala samrådsmöten i syfte att samla in synpunkter. Alla synpunkter som framförs under samrådsmötet dokumenteras. Om du vill delta på ett samrådsmötet så är det bra om du bekantat dig med den digitala översiktsplanen innan mötet och förberett frågor.

Delta i ett digitalt samrådsmöte

För att delta behöver du anmäla dig i förväg till kontaktcenter via e-post kontaktcenter@ale.se eller telefon 0303-70 30 00. Vid anmälan behöver du uppge din e-postadress, telefonnummer och tre alternativa tider som du kan delta. Du blir därefter inbjuden via e-post till ett digitalt möte.

Vi vill ha din anmälan senast kl 14.00 dagen före aktuell tid.

Datum och tider för digitalt samråd

Uppge tre av följande tider när du anmäler dig:

  • Tisdag 23 februari kl. 13.30-14.30, 17.00-18.00 eller 18.30-19.30
  • Torsdag 25 februari kl. 10.30-11.30, 15.00-16.00 eller 18.30-19.30
  • Tisdag 2 mars kl. 13.30-14.30, 17.00-18.00 eller 18.30-19.30
  • Torsdag 4 mars kl. 10.30-11.30, 15.00-16.00 eller 18.30-19.30
  • Tisdag 9 mars kl. 13.30-14.30, 17.00-18.00 eller 18.30-19.30
  • Torsdag 11 mars kl. 10.30-11.30, 15.00-16.00 eller 18.30-19.30

Synpunkterna används i det fortsatta arbetet

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse som kommer att publiceras på www.ale.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats efter samrådstidens slut. 

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för politiska beslut om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt tidigt i processen (under samråd) då det finns störst möjlighet att göra ändringar i förslaget. Efter granskning får väsentliga ändringar inte göras. 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2021-02-23