Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan (ÖP) som sträcker sig fram till år 2050. Under perioden 18 februari till 18 mars kan du vara med och tycka till om förslaget.

Visionsbild i samband med översiktsarbetet 2021

Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. Illustratör: Anya Winqvist

Så kan du ta del av förslaget

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Tiden för samrådet var mellan 18 februari till 18 mars, nu pågår sammanställning av synpunkter.

Så kan du lämna din synpunkt

Möjligheter att lämna synpunkter på samrådshandling för översiktsplan är över. Samrådstiden varade mellan 18 februari och 18 mars.

Nu påbörjas sammanställning av inkomna synpunkter. Granskningsperioden börjar i slutet av juni.

Synpunkterna används i det fortsatta arbetet

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse som kommer att publiceras på www.ale.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats efter samrådstidens slut. 

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för politiska beslut om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt tidigt i processen (under samråd) då det finns störst möjlighet att göra ändringar i förslaget. Efter granskning får väsentliga ändringar inte göras. 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den