Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

FÖP Nödinge

Ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030 (FÖP) har varit på utställning fram till den 31 juli 2017.

Akvarell över liv och rörelse i våran vardag

FÖP står för fördjupning av översiktsplanen.

Planeringens syfte

Planen ersätter kommunens översiktsplan inom det utpekade geografiska området och är vägledande för kommande detaljplanering, bygglov och övrig beslut. Med avstamp i Nödinges befintliga kvaliteter är syftet att stärka ortens utveckling till en attraktiv småstad.

Vad har hänt?

Ett planförslag var utställt för samråd under hösten 2015. Utifrån vad som framkommit av inkomna synpunkter och genomförda dialoger har ett flertal ytterligare studier om bland annat sociala frågor, barnperspektiv och påverkan på riksintressen genomförts. Synpunkterna från samrådet har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelsePDF.

Utställning

Det reviderade planförslaget var på utställning mellan den 15 maj och 31 juli 2017. Presentation av planförslaget hölls den 30 maj och 7 juni i teatern, Ale Kulturrum i Nödinge.

Synpunkter

Alla inkomna synpunkter behandlas i det fortsatta arbetet och kan ligga till grund för revidering av förslaget.
Nu arbetar vi med att sammanställa och besvarar alla synpunkter i ett särskilt utlåtande som offentliggörs i samband med att fördjupningen antas.

Utställningshandlingar

 1. Protokoll Kommunfullmäktige §73 2017-05-02PDF
 2. Översiktsplan för Ale kommun FÖP Nödinge 2030, 2017-05-03PDF
 3. Översiktsplan för Ale kommun FÖP Nödinge 2030, lågupplösningPDF
 4. Ekonomisk konsekvensanalys, 2017-03-31PDF
 5. Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-03-24PDF
 6. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, 2017-03-20PDF
 7. Samrådsredogörelse, 2017-03-31PDF

Utredningar och kunskapsunderlag

 1. Stadsbyggnadskvaliteter i Nödinge, 2017-03-16PDF
 2. Stadslivsanalys, 2016-11-11PDF
 3. Strukturstudie för centrala Nödinge, 2009PDF
 4. PM Social hållbarhet, 2015-08-12PDF
 5. Kulturhistoriska kvaliteter i Nödinge, juni 2015PDF
 6. Nödinge 2040, idéskiss 2014PDF
 7. Sociotopvärden i Ale kommun, 2017-01-09PDF
 8. Inventering av generella biotopskyddsobjekt i Nödinge 2017-02-15PDF
 9. Naturvärdesinventering vid Vimmersjön, 2016-11-27PDF
 10. Översiktlig beskrivning av naturvärden i Nödinge, 2017-02-10PDF
 11. Luftutredning Nödinge, 2016-06-28PDF
 12. Kompletterande trafikanalys Nödinge FÖP, 2017-03-01PDF
 13. Trafikbullerberäkning, 2017-02-03PDF
 14. Trafikutredning Nödinge, oktober 2016PDF
 15. Riktlinjer för vibrationer 2015-05-29PDF
 16. PM geoteknik avseende erosion och stabilitet 2016-09-05PDF
 17. VA- och dagvattenutredning, 2015-09-18PDF

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-11-06 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.