Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tyck till och bidra till planeringen av Nödinge

I Nödinge arbetar vi just nu med ett område som beskrivs i detaljplanen för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 (Bobollplan).

Översiktskarta med fyra temaområden.

De fyra områdena aktivitetsstråket, parken, gården och bostäderna. Klicka på bilden för att se detaljplanen i kommunkartan.

Tyck till om detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 (Bobollplan)

Enkät och workshop genomfördes 2022

I området som beskrivs i Detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 (Bobollplan) planerar vi för bland annat bostäder, ny förskola, fler skollokaler och en park. I planeringen har vi även delat in området i fyra olika teman: Aktivitetsstråket, Parken, Gården och Bostäder.

För att ta reda på vad de som bor, verkar och vistas i området har för erfarenheter och idéer genfördes i november-december 2022 en digital enkät och en workshop. Under workshopen fanns det möjlighet att möta tjänstepersoner och politiker från kommunen som jobbar med områdets planutveckling. Idéer och tankar har även samlats in från ungdomar via samtal på Da Vinciskolan.

Stort tack för alla förslag och idéer som vi har fått in! Arbetet med detaljplanen för området fortsätter. Till det fortsatta arbetet kommer de tankar och idéer som kommit in vara ett underlag.

  1. Sammanfattning av digital enkät och workshops november-december 2022: Pdf, 2 MB.
    Tyck till om Nödinges utveckling Nödinge 38:2 (Bobollplan) Pdf, 2 MB.
  2. Läs mer om området i detaljplanen
  3. Karta över området Länk till annan webbplats.

Urval ur insamlade idéer och tankar

Tema Parken

För Parken föreslog alla grupper grönska, vatten, sittplatser och aktiviteter. Behovet av belysning lyftes i enkäten, och i workshopen framhävdes hundägare som trygghetsåtgärd, och även vikten av biologisk mångfald. Ungdomarna föreslog exempelvis att kombinera graffitivägg med klättervägg, samt ha laddning och högtalare.

Tema Bostäderna

Bostäderna finns det många olika tankar om. I enkäten föreslås framför allt låga hus, medan workshopen ansåg att det skulle vara max 2 våningar, utom framför skolan där det kunde vara högre. Några av ungdomarna tyckte däremot att det kunde byggas 5-9 våningar höga hus. Blandad bebyggelse nämner alla grupper, och det finns många idéer kring hur både byggnaderna och området kan gestaltas och formas.

Tema Gården

Väldigt många föreslår att ha djur där, exempelvis kaniner, och även odling på olika sätt. Ungdomar är en av målgrupperna som lyfts speciellt, och flera föreslår att anordna fritids/ungdomsgård. Barn nämns även särskilt, och att ha lekplats och aktiviteter för dem. Café finns högt på listan för många, men även platser att sitta på utomhus, både med bord, grillplats och tak. Det föreslås att ha många olika aktiviteter på platsen, exempelvis utställningar, kurser och vara en föreningslokal som går att hyra. Flera förslag om hur det kan förvaltas nämns. Mer grönska och öppenhet önskas, och även äldre nämns som en viktig målgrupp, och även för alla åldrar och alla i Ale. Idéer kring att ha odling, biodling, gårdsbutik och reko-ring.

Tema Aktivitetsstråket

Aktivitetsstråkets vinnare är utegymmet, skateramp och hinderbana. I enkäten belyses behov av belysning och grönska, i workshopen muralmålningar och hundar, och från ungdomarna även bänkar med tak och trygghet.

Fortsatt planering och utveckling av Nödinge

Vill du ha mer information och bli inbjuden till fortsatt dialog kring Nödinges utveckling även i framtiden? Fyll i din e-postadress nedan så håller vi dig uppdaterad.

Jag vill ha mer information och bli inbjuden till fortsatt dialog kring Nödinges utveckling.
Jag vill ha mer information och bli inbjuden till fortsatt dialog kring Nödinges utveckling.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den